آذوح: "پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی" از تاریخ 27 فروردین 1398 به شکل رسمی کار خود را آغاز کرده است.

در زیر می توانید بخشی از فعالیتهای این ائتلاف را مطالعه فرمایید:

****************************************************

بیانیه پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان خطاب به سازمانهای کرد درخصوص ادعاهای زیاده خواهانه علیه تمامیت سرزمینی آزربایجان

منتشر شده در 18 خرداد 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4382-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86.html

*****

اعلام همبستگی پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان با اعتراضات ملت عرب در غیزانیه و دیگر مناطق احواز به دلیل بی آبی

منتشر شده در 09 خرداد 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4377-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C.html

*****

چاپ و انتشار گسترده ی بیانیه پلاتفورم آزربایجان جنوبی در شهرهای مختلف آزربایجان+ تصاویر

منتشر شده در 02 خرداد 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4368-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html

*****

«خرداد قیامی»نین ایل دؤنومو ایله باغلی «آزربایجان سیاسی قورولوشلاری نین امکداشلیق پلاتفورمو»نون بیلدیریسی

منتشر شده در 01 خرداد 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4361-%C2%AB%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A4%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%C2%BB%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html

*****

بیانیه پایانی وبینار «حمایت ایران از اشغالگران ارمنی در قاراباغ»

منتشر شده در 15 ارديبهشت 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4345-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA%C2%BB.html

*****

بیانیه پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان به مناسبت روز جهانی کارگر

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4338-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1.html

*****

بیانیه پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان به مناسبت “هفته سولدوز

منتشر شده در 31 فروردين 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4327-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%E2%80%9C%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B2%E2%80%9D.html

*****

مراجعتنامه پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان به دبیر کل سازمان ملل و اعضا کمیسون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا

منتشر شده در 15 فروردين 1399

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4317-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html

*****

دیدار و گفتگوهای چندین روزه ی سخنگوی گادپ و نماینده ی پلاتفورم آزربایجان جنوبی در آمریکا+ تصاویر

منتشر شده در 25 اسفند 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/4299-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D9%BE-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html

*****

بیانیه پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان در خصوص عملیات ضد تروریستی و شهادت نظامیان ارتش ترکیه

منتشر شده در 11 اسفند 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/4291-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.html

*****

بیانیه شماره ۱ پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی حرکت ملی آزربایجان در خصوص انتخابات مجلس یازدهم

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4173-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.html

*****

تجمع اعتراضی در گوتنبورگ سوئد در حمایت از اعتراضات ملت تورک آزربایجان+ ویدیو

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4148-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

*****

مراجعت نامه «پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان» به پرسنل آزربایجانی شاغل در نیروهای مسلح ایران

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4138-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

*****

بیانیه پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان در خصوص اعتراضات مردمی به گرانی و فشارهای اقتصادی در ایران

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4126-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

*****

بیانیه پلاتفرم همکاری تشکل های سیاسی آزربایجان در خصوص حماسه ۱۰ آبان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4108-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86.html

*****

بیانیه پلاتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان: در مقابله با طرح کرویدور تروریستی از عملیات «چشمه صلح» حمایت می‌کنیم

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4071-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD%C2%BB-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html

*****

بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان به مناسبت هفتادوپنج مین سالگرد ۱۲ شهریور

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3990-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1.html

 *****

بیانیه پلاتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان در خصوص تشدید فشار امنیتی بر فعالین ملی و موج سرکوب آزادی های رسانه ای

منتشر شده در 26 تیر 1398

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3895-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html

 *****

بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی به مناسبت سالگرد همایش‌های ملی قلعه بابک

منتشر شده در 10 تیر 1398

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3828-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9.html

*****

پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان: کنفرانس مبارزه برای رهایی ملی و آزادی در آزربایجان جنوبی برگزار شد

منتشر شده در 07 خرداد 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3726-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html

*****

بیانیه “پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان” در خصوص سیل فلاکت‌بار احواز و ورود نیروهای تروریستی مزدور به مناطق عرب‌نشین

منتشر شده در 01 ارديبهشت 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3585-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%E2%80%9C%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%9D-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86.html

*****

آغاز به کار "پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی"+ ویدیو

منتشر شده در 27 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3568-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

*****

نشست مطبوعاتی اعلام «پلاتفرم همکاری تشکل‌های سیاسی آزربایجان» در باکو برگزار خواهد شد

منتشر شده در 25 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3567-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF.html

*****

انعکاس اخبار «اولین کنفرانس آزربایجان واحد» در رسانه‌های آزربایجان شمالی

منتشر شده در 25 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3565-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.html

*****

با حضور تنی چند از نمایندگان مجلس و روسای احزاب سیاسی آزربایجان: اولـین «مجـمع آزربایجـان واحـد» در باکـو بـرگـزار شد

منتشر شده در 24 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3562-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%80%DB%8C%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%80%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%80%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%80%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%B1%DA%AF%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html