در تاریخ ۱۱\۰۸\۱۴۰۱ تعدادی از سازمان های عضو در مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجان جنوبی با انتشار ادعا نامه ای، خارج از عرف و جایگاه سیاسی، تعلیق مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجان جنوبی را اعلام کرده و تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان (دیرنیش) و حزب مرکز آذربایجان را مسئول این وضعیت دانسته اند که قطعاً منافی واقعیت می باشد.

جهت تنویر افکار عمومی و مبارزان جنبش ملی آذربایجان به اطلاع می رسانیم؛

1- هر مصوبه ای از جمله تعلیق، انحلال، جذب و یا اخراج از مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجان جنوبی طبق مکانیسم تصمیم گیری نیاز به رای 75 درصد اعضا دارد. لذا انتشار بیانیه در خصوص تعلیق مرکز و اعلام آن، بدون حصول شرط ۷۵درصد، فاقد اعتبار و مغایر نظامنامه مرکز همکاری تشکیلاتهای آزربایجان جنوبی می باشد.

2 - تشکل های عضو در مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجان جنوبی در حوزه عقیدتی، فکری و فعالیت های خود مستقل بوده و تا زمانی که این فعالیت ها به نام «مرکز» انجام نپذیرفته، هیچ تشکل دیگری در مرکز اجازه دخالت در حوزه فعالیتی تشکل دیگری را ندارد. تشخیص منافی بودن فعالیت های هر عضوی با پرنسیپ های مورد توافق مرکز نیز تابع مکانیسم تصمیم گیری است (رای 75 درصد اعضا) می باشد و چند عضو به دلخواه خود نمی توانند به نام مرکز چنین تصمیمی بگیرند.

3 - از دید ما تشکیل و سازماندهی مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجان جنوبی تلاشی تاریخی در جهت بهبود و ساماندهی روابط نیروها و تشکل‌های آذربایجانی بوده و هرگونه خلل در تداوم فعالیت این مرکز به نفع جنبش ملی آذربایجان نیست. لذا علیرغم نارسایی های زیان آور، این مرکز تا زمانی که منطبق با مکانیسم تصمیم گیری تعلیق و یا منحل نشده است، مشروع و پا برجاست.

4- در شرایط حساس تاریخی که ملت و جنبش ملی آذربایجان در حال مجادله ملی برای تعیین سرنوشت ملی خود می باشد، بعضی حرکات غیر ضروری و به دور از منافع آذربایجان، حاشیه سازی ها و بد اخلاقی سیاسی، ضربه بر پیکر جنبش ملی آذربایجان بحساب می‌آید. ما هرگونه اقدامات ایذایی در این خصوص را ناصحیح دانسته و با اراده سترگ و قوی با روحی متحد به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

در پایان بار دیگر یاد آور می شویم، از نظر ما مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجان جنوبی محلی برای تمرین دموکراسی برای فردای بهتر آزربایجان جنوبی می باشد و خلل وارد کردن به آن ضربه زدن به مبارزات دمکراتیک ملتمان خواهد بود.

تشکل‌های امضاء کننده:

تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان

جنبش دانشجویی آذربایجان - آذوح

حزب دمکرات آذربایجان جنوبی گآدپ

حزب مرکزی آذربایجان