ملت تورک آزربایجان

روزنامه نگاران، اصحاب قلم و رسانه های محترم

فعالین حرکت ملی آزربایجان

همانگونه که می دانید علیرغم همه سنگ اندازی ها و تلاش های محور شرارت "تهران- ایروان – پ ک ک" و برخی کشورهای اروپایی ملت، ارتش مظفر و رهبران سیاسی آزربایجان شمالی با درایت و اراده بالای سیاسی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی و یاری صادقانه جمهوری ترکیه، توانستند ظفر و پیروزی ملتمان و آزادسازی اراضی تاریخی ‍‌‌مان را با خون و مقاومت در تاریخ بنویسند که نسل های آینده مان نیز با خون شهیدانمان بر صخره های و جنگل های "قاراباغ" سرود آزادی بخوانند.

البته که شعرهای حماسی و سرودهای ملی را در هر صحنه از مبارزه و مقاومت ملی در شمال و جنوب آزربایجان برای آزادسازی "قاراباغ" باهم خواندیم و تبریز قهرمان و آزربایجان جنوبی نیز مقاومت دلیرانه را در مقابل جبهه متحد فاشیسم ایرانی نشان داد تا شاهد قدرت و صلابت ارتش مظفر آزربایجان شمالی در رژه پیروزی در میدان آزادی باکو باشد.

صد سال بعد از رژه سربازان و افسران "انور پاشا" در باکو باز شاهد تکرار تاریخ و حضور غرور آفرین افسران برگزیده ارتش جمهوری برادر ترکیه در باکو بودیم و شاهد بودیم که رهبران سیاسی جمهوری آزربایجان شمالی و جمهوری ترکیه چگونه با دیپلماسی " شعر" پاسخ شکننده ای به حمایت های " جمهوری اسلامی ایران" از کشور اشغالگر ارمنستان دادند.

دیپلماسی "شعر" چنان پایه های سست "جبهه متحد فاشیسم ایرانی" را به لرزه در آورد که همه جامعه به سست بودن تئوری های شوونیسم آگاهی کامل یافتند و همه گان دیدند که قربانیان تبعیض و آسیمله نژادی و اقتصادی در حال گریز از ایرانی بودن هستند و البته که روزی پایه های این " پان ایرانیسم" استوار بر اندیشه های " شعوبیه" فرو خواهد ریخت.

جریان فاشیست ایرانی با غوغاسالاری و هیاهوی سازی رسانه ای با زبانی فرومایه و برخواسته از اندیشه های فاشیستی، رئیس جمهور محترم جمهوری برادر ترکیه را با بهانه قرار دادن شعر" آراز- آراز" آماج حملات خود قرار داد و چون این رژه و دیپلماسی شعر تقریبا مصادف با 21 آذر، روز دولتمداری ملی آزربایجان جنوبی بود، جریان فاشیسم تمام توان رسانه ای خود را برای تحریک احساسات ناسیونالیستی جامعه فارس به میدان گذاشت.

اما بسیار جالب اینکه جریان ورشکسته فاشیسم ایرانی که صرفاً با تکیه بر ابزارها و نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی می تواند بر ملل غیر فارس حاکم شود پاسخ بسیار کوبنده ای از ترک های آزربایجان جنوبی دریافت کرد. در حالی که مواجب بگیران خود فروخته علیرغم تبلیغات گسترده نتوانستند مقابل کنسولگری جمهوری برادر ترکیه بیش از 100 نفر را جمع کنند، صدها و بلکه هزاران ویدیوی چالش "بیرلیک اوچون اوخو" و همخوانی شعر" آراز- آراز" در حمایت از رئیس جمهور ترکیه و اعتراض به فاشیسم ایرانی فضای مجازی را پر کرده و تحت تاثیر خود قرار داد.

ما به خوبی می دانیم که سرنیزه فاشیسم ایرانی و حکومت جمهوری اسلامی مانع بیان سخن دل میلیون ها تورک آزربایجان جنوبی می شود و فرزندان جنبش ملی آزربایجان جنوبی صرفاً در راه مبارزه با " تبعیض نژادی و دمکراسی و کسب حق تعیین سرنوشت" پشت میله های فاشیسم ایرانی قرار گرفته اند. بی رحمی و سرکوب فاشیسم تا اندازه ای هست که در روزهای بحرانی گسترش "ویروس کرونا" نیز زندانیان سیاسی جنبش ملی آزربایجان نتوانستند از حقوق یک زندانی برخوردار و از امکانات بهداشتی و مرخصی استفاده نمایند.

و طبعاً بی اعتباری و بی آبرویی رژیم ایران محدود به اینها نیست. رژیم ایران که از مقابله با صدها حمله اسرائیل و آمریکا عاجز است و تنها افتخارش این است که فعالین سیاسی خارج از کشور را ترور می کند، با عملیات آنتی ترور ارگانهای امنیتی ترکیه مشخص شده است که همین ترور و آدم ربایی ها را نیز با اتکا به شبکه های قاچاق مواد مخدر و مجرمین سابقه دار انجام می دهد که قطعاً یک رسوایی برای یک دولت است.

ما بعنوان پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان به رهبران جمهوری اسلامی می گوئیم؛ ملت تورک آزربایجان با اراده پولادین در مقابل جهل، تبعیض، سرکوب، نژادپرستی و فاشیسم ایرانی و شعوبیه مقاومت خواهد کرد. جان و امنیت زندانیان سیاسی آزربایجان برای ما همچو تمامیت ارضی آزربایجان مهم بوده و مسئولیت هرگونه حادثه ای با آنها می باشد و تبعات آن را باید قبول کنند.

ما می دانیم که غوغاسالاری و هیاهوی رسانه ای جریان پان ایرانیست لانه کرده در ارگان قدرت جمهوری اسلامی "بازی انتخاباتی اصلاح طلبان" در مقابل جریان اصول گرا و " شیخ جوخه های اعدام آقای رئیسی" می باشد.

ما می دانیم که بزرگ نمایی و اهانت های رسانه ای ملت تورک آزربایجان و جمهوری ترکیه صرفاً چاشنی تحریک احساسات ناسیونالیستی جامعه فارس و سایر لایه های اجتماعی ایران بود تا "دقت رسانه ای از ترور فخری زاده" و اختلافات نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی رئیس جمهور ترکیه کشانده شود.

اما در اصل جامعه فارس ایران خود قربانی فاشیسم و شوونیسم ارتجاعی شماست و اگر امروز رفراندمی دمکراتیک در شهرهای فارس نشین برگزار شود، شهروندان فارس زبان بدون استثنا خواهان الحاق به یک کشور دمکراتیک مانند ترکیه خواهند بود. ایرانیت و جبهه متحد فاشیستی شما با سرنیزه و قلم به مزدها پا برجا، ولی بسیار پوسیده است و شاهد بودیم که با یک شعر چگونه پایه های " فاشیسم ایرانی" به لرزه در آمد.

پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان

(آذوح – دیرنیش – گآدپ)