آذوح: جزوه تحلیلی و جمع‌بندی فراخوان اعتراضی 2 مرداد با تبیین تئوریک ضرورت‌ها، اهداف و نتیجه فراخوان 2 مرداد با عنوان «اتحاد استراتژیک» توسط پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی حرکت ملی آزربایجان تدوین و منتشر شد.

این جزوه تحلیلی که پرچم مبارزاتی جنبش ملی آزربایجان و همچنین آرم پلتفرم سازمان‌های سیاسی حرکت ملی آزربایجان بر آن نقش بسته در 33 صفحه به‌صورت الکترونیکی با عناوین:

- 7 مؤلفه اساسی اعتراضات 2 مرداد سال 1400 به قلم محمود بیلگین

- دو مرداد، از فهم مبارزاتی تا اتحاد استراتژیک به قلم اسماعیل جوادی

- آزادی نزدیک است به قلم امیر مردانی

- 2 مرداد دؤنوم نقطه‌سی به قلم مجید جوادی

- تضاد بین گفتمان مرکز و ملل تحت ستم به قلم ساواش تبریزلی

- ساواشینگ یاش اوزو به قلم سعید احمدی (ترکی قشقایی)

- اعتراضات 2 مرداد، آزربایجان و جریان فکری غالب به قلم میر توحید تبریزلی

- قیام 2 مرداد تبریز و چرایی سکوت دیگر شهرهای آزربایجان به قلم بوغاچ یورد سئون

- سیر تکامل روح ملی آزربایجان و تبلور آن در قیام 2 مرداد با بررسی شعارهای سر داده‌شده به قلم آلپ ارسلان

- اعتراضات 2 مرداد مردم تبریز به قلم سارمان تبریزلی

- گونئی آزربایجان حرکاتی‌نین دؤنوش نقطه‌سی به قلم صفرعلی قلی زاده

منتشرشده است.

قسمت پایانی این جزوه تحلیلی مزین به تصاویر زندانیان سیاسی حرکت ملی آزربایجان است که در قبل و اثناء این اعتراضات بازداشت و تحت بازجویی‌های طولانی‌مدت، فشار روحی و ضرب شتم قرار گرفتند.

علاقه‌مندان، می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها و صفحات مرتبط با تشکیلات‌های فعال در پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان، این جزوه تحلیلی را دانلود و مطالعه کنند.

یادآور می‌شویم، تبیین و انتقال ضرورت‌ها و اهداف فعالیت‌های میدانی جنبش ملی آزربایجان به بطن جامعه آزربایجانی و نسل جوان مهم‌ترین و الزم‌ترین مسئله برای تک‌تک فعالین ملی است، لذا ارسال فایل، تکثیر و توزیع این جزوه تحلیلی بسیار ضروری و گامی مهم برای تداوم مبارزات ملی برای «تعیین سرنوشت سیاسی- ملی» ملت تورک آزربایجان جنوبی می‌باشد.

برای دانلود فایل از لینک زیر استفاده نمایید:

https://t.me/AZOH_qrupu/5885

 

https://app.box.com/s/en6p726l6rlfptnkv69luglmo10wdmyi