ملت تورک آزربایجان جنوبی

اصحاب قلم، رسانه‌ها و فعالین حرکت ملی

انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در هفته‌های آتی در حالی برگزار خواهد شد که در سایه سیاست‌های ایدئولوژیک رژیم، کشور در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و اخلاقی در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در حال حاضر مردم در بدترین و سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند.

ناکارآمدی، بی‌کفایتی و فساد گسترده رژیم مافیایی جمهوری اسلامی کار را به جایی رسانده که امروز کشور با مشکلات کمبود انرژی برق و آب قرار گرفته و حکومت از تأمین انرژی کشور نیز ناتوان است. در نتیجه افکار و عقاید غیرعلمی و پوسیده تئوری توطئه سردمداران تمامیت‌خواه رژیم، کشور در مواجهه با پاندمی ویروس کرونا به بدترین شکل ممکن رفتار کرد و امروز مردم قربانی سیاست‌های ناشی از افکار پوسیده و قرون وسطایی رهبران ایران می‌شوند. اکنون همان گونه که مراکز نظرسنجی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده است، اکثریت جامعه قصد شرکت در انتخابات پیش رو را ندارند.

رؤسای جمهور ایران و وکیل‌الدوله‌های مجلس در مدت چهار دهه حکومت رژیم جمهوری اسلامی ایران، همواره وعده‌هایی دررابطه‌با بهبود وضعیت معیشت، اشتغال، محیط‌زیست و همچنین وعده‌هایی سطحی دررابطه‌با زبان تورکی در شهرهای آزربایجان جنوبی مطرح کرده‌اند؛ اما اکنون شاهد آن هستیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران رفته‌رفته به سیاست‌های استعماری خود سرعت و شدت بیشتری داده است.

ملت تورک آزربایجان!

در سال‌های اخیر غارت منابع طبیعی و ثروت‌های سرزمینمان با حدت و شدت بیشتری دنبال شده و بیکاری جوانان و گرانی، تورم و وضعیت زندگی کارگران و طبقات پایین جامعه به شکل غیرقابل‌تحملی درآمده است. هیچ اقدام مؤثری برای احیای دریاچه اورمیه انجام نگرفت و خبرها و گزارش‌ها حاکی از روند سریع خشکی این نگین آزربایجان دارد. از سوی دیگر سیاست‌های استعماری رژیم با نشانه گرفتن فرهنگ و هویت تورکی آزربایجان پروژه‌های آسیمیلاسیون را با پشتیبانی از گروه‌های نژادپرست افراطی پان‌فارسیست با شدت بیشتری به‌پیش می‌برد.

باتوجه‌به تجربهٔ دهه‌های گذشته در انتخابات مجلس، شوراها و ریاست‌جمهوری، و با درنظرگرفتن اینکه وعده‌های داده شده در سطوح مختلف انتخابات پوچ و تهی درآمده است؛ شاهد آن هستیم که سیاست‌های کلی رژیم فاشیستی دررابطه‌با استعمار ملل غیرفارس در حال اجراست و انتخابات در ایران فاقد کمترین میزان از شاخصه‌های دموکراتیک است به‌گونه‌ای که سیاست‌ها در قالب ساختار تمامیت‌خواه از بالا اعمال می‌گردد.

چند نکته اساسی و مهم:

١ حاکمیت تهران در منطقه غرب آزربایجان و شهرهای تورک‌نشین ساحلی دریای خزر با کاندیدا کردن اشخاص تربیت‌شده در نهادهای امنیتی خود، با اصطکاک اتنیکی سبب ایجاد شور کذایی انتخاباتی و مهم‌تر از آن موجب پیشبرد سیاست‌های استعماری خود در بلندمدت می‌شود.

٢ از سوی دیگر گروه تروریستی پ.ک.ک/پژاک/کودار که هم‌پیاله جمهوری اسلامی در منطقه بوده نیز با نفرت‌پراکنی اتنیکی تورک – کورد در رسانه‌های خود و با دعوت رسمی از شهروندان کورد به شرکت در انتخابات شورا، آب در آسیاب استعمارگر ملت تورک آزربایجان و کورد یعنی جمهوری اسلامی ریخته است.

٣ ملت تورک آزربایجان خواستار زندگی در صلح با همسایگان و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی ساکن در جغرافیای آزربایجان جنوبی است. حکومت ملی آزربایجان آزاد و دموکراتیک در آینده حقوق اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی را در چارچوب حقوق شهروندی، تحت حمایت قانون اساسی محافظت خواهد کرد.

٤ حرکت ملی آزربایجان و سازمان‌های سیاسی آن در خصوص تمامیت ارضی آزربایجان متحدالنظر بوده و یک وجب از اراضی آزربایجان مورد مناقشه یا مذاکره نبوده و نخواهد بود. بی‌شک فعالین ملی با هوشیاری تمام در حال رصد فعالیت‌های جریان تروریسم‌ بوده و تدابیر لازم برای دفاع از منافع ملی آزربایجان را اتخاذ می‌نمایند.

فعالین ملی و ملت تورک آزربایجان جنوبی!

بنا بر آنچه که در فوق ذکر شد، معتقدیم بایکوت فعالانه و آگاهانه و جدایی کامل فکری و سیاسی از مجراهای رژیم تهران گام مؤثری برای جنبش رهایی‌بخش ملی آزربایجان در استقلال معنوی و فکری بوده و انرژی مثبتی برای سازماندهی مبارزات فراگیر به جامعه آزربایجان تزریق خواهد نمود.

ما به‌عنوان پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی، ملت تورک آزربایجان را به «تحریم سراسری و فعالانه» انتخابات فرامی‌خوانیم؛ به‌طوری‌که سازمان‌ها و فعالین ملی و مدنی آزربایجان با تحریم سراسری و فعالانه، با حضور در سطح جامعه ارتباط با طبقات و اقشار مختلف جامعه آزربایجان و با تبیین و روشنگری سیاست‌های استعماری حکومت تهران، گامی روبه‌جلو در بسط گفتمان مستقل و رهایی‌بخش حرکت ملی آزربایجان بردارند.

پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان (آزوح – دیرنیش – گآدپ)