در حالی که منطقه خاورمیانه آبستن حوادث خونینی می باشد که مستقیما بر سرنوشت و بقاء ملت تورک در آزربایجان جنوبی تاثیر می گذارد، رهبران سیاسی ایران در امتداد پروژه تاریخی آسیمیلاسیون و حذف ملل غیر فارس بحران های عظیم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی را بر آزربایجان جنوبی تحمیل و هر روز بر تحدید آزادی های انسانی و حقوق بشری علیه ملت تورک می افزایند.

در شرایط کنونی زیرساخت های اقتصادی، محیط زیست و فرهنگ و زبان ملی تورک های آزربایجان شرایط فاجعه باری به خود گرفته است. سرزمین های تاریخی و ملی آزربایجان جنوبی شاهد انواع پروژه های کوچکتر کردن اراضی تاریخی، تغییر ترکیب جمعیتی و فعالیت های تروریستی می باشد. یعنی به تمام معنا ملت تورک در آزربایجان جنوبی در برابر درگیری تمام عیار بقاء ملی قرار گرفته است.

در این وادی رهبران سیاسی ایران برای صاف کردن جاده پروژه های فوق الذکر، ماشین سرکوب خود را بیش از پیش علیه فعالین و رسانه ها و نشریات دانشجویی آزربایجان جنوبی به کار انداخته است. توقیف نشریات آزربایجانی از جمله یول پرس، آچیق سؤز، چی چیست خبر و لغو مجوز نشریات دانشجویی، بازداشت های خود سرانه فعالین ملی در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی و احکام سنگین قضایی علیه فعالین شناخته شده حرکت ملی آزربایجان همه موید سرعت گرفتن سرکوب آزادی های انسانی ملت تورک در آزربایجان جنوبی می باشد.

علیرغم دفاعیات وکلای نشریات و زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی مبنی بر برخورد غیرقانونی با نشریات و فعالین ملی، سیستم غیر مستقل قضایی ایران که تحت کنترل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران است احکام سنگین و ناعادلانه ای علیه فعالین ملی آزربایجان جنوبی صادر کرده و می کند.

این برخوردها در شرایطی صورت می گیرد که در نتیجه سیاست های استعماری و نژادپرستانه دولت ایران منطقه غرب آزربایجان شاهد افزایش چشمگیر فعالیت های تروریستی و حضور سران گروه تروریستی پ.ک.ک. و پیشبرد هرچه بیشتر سیاست تغییر معادلات سیاسی-امنیتی-نظامی بر علیه ملت تورک است. از سوی دیگر سواحل استراتژیک خزر و منطقه آستارا گرفتار توطئه های اتاق فکر پان ایرانیسم می باشد تا هم اراضی تاریخی آزربایجان کوچکتر شود و هم ارتباط آزربایجان جنوبی با منابع انرژی و راههای تجاری حوزه خزر و آسیای میانه قطع گردد.

پلاتفرم‌ همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان برخوردهای غیر قانونی و ناعادلانه با رسانه ها و فعالین ملی آزربایجانی را بشدت محکوم کرده و اعلام می کند اذیت و آزار و مجازات غیر انسانی فعالین ملی آزربایجان همچون لطیف حسنی، عباس لسانی، ابراهیم نوری، سیامک میرزایی، کاظم صفا بخش و ده ها فعال دربند دیگر که تنها به مطالبه حقوق اولیه ملت تورک آزربایجان پرداخته اند، بر خلاف قوانین و موازین جهان شمول حقوق بشر بوده و مطبوعات آزربایجانی که گرفتار توقیف و تیغ سانسور شده اند جز صدای عدالت طلبی چیزی منتشر نکرده اند. ما به مقامات جمهوری اسلامی هشدار شدید می دهیم سرنوشت و سلامت روحی و جسمی این عزیزان و خانواده های محترمشان مستقیما با سرنوشت و روحیات ملت تورک آزربایجان جنوبی در ارتباط بوده و اخلال در حقوق اساسی آنان تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. زیرا ملت تورک آزربایجان این مظالم را از یاد نبرده و تا روز حسابرسی آن را در ضمیر خود یادداشت می کند.

پلاتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان ضمن درخواست آزادی فوری محبوسین سیاسی حرکت ملی آزربایجان و تامین امکان فعالیت آزادانه برای رسانه های آزربایجان اعلام می کند در شرایط حساس کنونی لزوم همگرایی بین نیروها و تشکل های آزربایجان جنوبی و انسجام مبارزاتی بین تشکیلات های حرکت ملی علیه استعمار و سرکوب در آزربایجان جنوبی روز به روز بیشتر می شود. لذا حائز اهمیت حیاتی است که نیروهای سیاسی آزربایجان از هر طیف و تمایلی هر چه زودتر زمینه همگرایی و همکاری حول منافع ملی مشترک را فراهم آورند.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی

به امید پایدار شدن آزادی اندیشه و بیان

به امید احقاق حق تعیین سرنوشت تمامی ملل تحت ستم در ایران

   بیست و ششم تیرماه نود و هشت