ملت تورک آزربایجان؛

روز پنج شنبه سیزدهم شهریور تیم فوتبال «تراختور آزربایجان» بعد از سال ها قهرمان جام حذفی ایران شد که طبعاً باعث شادی ملت تورک در آزربایجان جنوبی و نیز سایر کشورها و جوامع تورک گردید.

همانگونه که ملت تورک آزربایجان مستحضر است فوتبال ایران با سیاست های پشت پرده اطلاعاتی امنیتی اجین شده و در کنترل مافیای حکومتی می باشد. در شرایطی که آزربایجان جنوبی تحت سیطره سیاستهای استبدادی و استعماری دولت فارس محور ایران می باشد، تبعیض های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی علیه آزربایجان و ملت تورک شامل حال ورزش آزربایجان نیز می شود. این مساله بغض فرو خورده ای را در بین قاطبه ملت تورک در آزربایجان جنوبی و مناطق تورک نشین ایران به وجود آورده است که گه گاه در سکوهای تماشاگران دراستادیوم های ورزشی با شعار های ملی انعکاس نسبی پیدا می کند.

این بار به رغم تمامی مهندسی ها و زد و بندهای پشت پرده و شاید به دلیل استنباط رژیم مبنی بر عدم شکل گیری اجتماعات عظیم مردمی به دلیل شیوع کرونا و سکوهای خالی از تماشاگر، به تراختور آزربایجان اجازه قهرمانی داده شد و البته خوشبختانه ملتمان توانست همین امکان محدود را نیز به فرصتی برای فریاد مظلومیت خود تبدیل کند.

اگر چه رژیم جمهوری اسلامی تلاش دارد با در دست گرفتن سکان پشت پرده تیم های فوتبال و والیبال آزربایجان نبض جامعه و جوانان تورک آزربایجان و جنبش ملی آزربایجان را تحت کنترل داشته باشد ولی علیرغم همه معادلات و مهندسی های پشت پرده، به دلیل پتانسیل عظیم ملت تورک و جنبش رهایی بخش آزربایجان جنوبی صحنه ورزش آزربایجان از بحث ورزش فراتر رفته و به جبهه تقابل با استعمار، فاشیسم و نژادپرستی تبدیل شده است.

خروش سراسری جوانان تورک آزربایجانی بعد از اعلام قهرمانی تیم تراختور همراه با شعار های ملی در اکثر شهرهای آزربایجان و انعکاس وسیع آن در کشورهای همجوار خصوصاً جمهوری های آزربایجان شمالی و تورکیه، بار دیگر اثبات به یقین کرد که علیرغم همه سم پاشی ها جنبش ملی آزربایجان قدرتمندترین نیروی تاثیرگذار در جامعه آزربایجان است و کار منسجم تشکیلاتی و رسانه ای نیروهای سیاسی حرکت ملی تأثیر غیر قابل انکاری در هدایت بنیادی این جنبش دارد وهر تحولی در آینده ایران بدون تمکین در مقابل مطالبات جنبش ملی آزربایجان میسر نخواهد بود.

رژِیم ارتجاعی - استعماری جمهوری اسلامی در ماه های اخیر با توسل به دستگاه امنیتی و قضایی و همه ابزارهای خود موجی از فشارهای امنیتی و رعب و وحشت را در شهرهای آزربایجان به راه انداخته و با صدور احکام زندان های طویل المدت علیه فعالین حرکت ملی آزربایجان تلاش کرد آتشفشان جنبش رهایی بخش ملی و آزادیخواهی در آزربایجان جنوبی را خاموش کند. اما شعارهای سراسری جوانان تورک آزربایجانی در شب پنج شنبه سیزدهم شهریور نشان داد که این جنبش خاموش شدنی نیست و پیروزی نهایی برای تعیین سرنوشت ملی از آن ملت سرکوب شده آزربایجان می باشد و این فاشیسم و اندیشه نژادپرستی در ایران است که بسوی باطل شدن می رود.

بعنوان پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان خروش ملتمان و انعکاس جهانی صدای مظلومیت آزربایجان جنوبی به واسطه قهرمانی تیم تراختور آزربایجان را به تمامی آحاد ملتمان تبریک گفته و باور داریم که این پروسه بخشی از کلیت جنبش ملی آزربایجان می باشد و مبارزات ملی آزربایجان در سایه اراده و عزم ملتمان برای رهایی و آزادی، به هر روی و به طرق مختلف در همه جهات و جبهه ها ادامه خواهد یافت.

مطمئناً قهرمانی تیم تراختور آزربایجان و انعکاس وسیع خبری آن در جهان تورک محافل ضد آزربایجانی را بسیار عصبی کرده و توطئه ها علیه جنبش ملی شدت خواهد گرفت. اما یقین می دانیم جوانان پرشور آزربایجان و مناطق ترک نشین ایران با اراده ملی همگام و همراه با تشکیلات های جنبش ملی آزربایجان مبارزات ملی را در همه جبهه ها پیش خواهند برد.

به امید رهایی و آزادی تمامی ملتهای تحت ستم

و به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی

پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان (آذوح – دیرنیش – گآدپ)

۱۵ شهریور ۱۳۹۹