«پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان» شامل سه سازمان سیاسی آزربایجان جنوبی و «انستیتوی تحقیقاتی تبریز» در آنکارا پایتخت ترکیه با موسسه «کانونهای آزربایجان واحد» از آزربایجان شمالی وبیناری در برنامه زوم با عنوان «حمایت ایران از اشغالگران ارمنی در قاراباغ» برگزار کردند که بیانیه اختتام آن نیز به امضای نمایندگان این نهادهای علمی و سازمان‌های سیاسی رسید.

متن بیانیه به سه زبان ترکی آزربایجانی، انگلیسی و فارسی نگاشته و منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند هر متن بیانیه را به صورت فایل الکترونیکی از لینک‌های زیر دانلود نمایند.

    متن انگلیسی

  https://app.box.com/s/7ub4qzwscjbgk55wrka264kwnpjec8ki

  متن ترکی آزربایجانی

https://app.box.com/s/uwc5mo1qap6fvmow0rmn1w3dasvrx0dw

متن فارسی بیانیه منتشر شده از سوی برگزار کنندگان این وبینار به شرح ذیل می‌باشد:

همزمان با گسترش جنبش رهایی بخش ملی در جنوب آزربایجان، رژیم پان فارسیستی که طی کودتایی در سال ۱۹۲۵ حاکمیت را در دست گرفت اقدامات خرابکارانه خود علیه شمال آزربایجان را شدت بخشیده و با ارمنستان که تحت حمایت روسیه اراضی آزربایجان را اشغال کرده است، در یک جبهه قرار گرفته است. به موازات تقویت سیستم دولتی در شمال آزربایجان، رژیم پان فارسیستی ایران امروز دیگر سیاست حمایت از ارمنستان خود را مخفی نمی کند. در نقشه های منتشر شده در ایران قاراباغ کوهستانی که جزء لاینفک اراضی دولت آزربایجان است، همچون ساختاری مستقل نشان داده می شود.

به این بسنده نشده، در اقدامی تجاوزکارانه با ایجاد معبرهای ورود و خروج به اراضی اشغال شده آزربایجان، این اراضی مورد استثمار دوجانبه دولتهای ارمنستان و ایران قرار گرفته است. بدین ترتیب دولت دیگری نیز در اشغال اراضی آزربایجان طرف دعوا شده است. رژیم ایران با احداث پل های متعدد بر روی رود ارس برای خودروهای سواری و باری که بخش اشغال شده جبرائیل را به مناطق تحت حاکمیت ایران متصل کرده اند، از این پل ها معابر ورود به مناطق اشغال شده آزربایجان ایجاد کرده است. این وضعیت از نظر حقوقی نیز شرایط جدیدی ایجاد کرده و ابعاد بین المللی مسئله اشغال اراضی آزربایجان را گسترش داده است. ایران سعی کرده است تاکنون ساخت این پل ها را مخفی نگه دارد.

پیش از این رژیم ایران بر روی رود ارس در نزدیکی پل خدا آفرین سدی با همین نام ساخته بود، که در نتیجه آن بسیاری از روستاها و اراضی بخش جبرائیل و بخش زنگیلان زیر آب مانده بودند. آب خانه ها و قبرستان آبا اجدادی ساکنین روستاهای آزربایجان را فرا گرفته بود. علاوه بر آن خط راه آهن و راه خاکی باکو-زنگیلان نیز زیر آب مانده بود. این رژیم همراه با ارامنستان اشغالگر زیر ساخت های آزربایجان را از بین برده است. در زمان احداث سد دولت آزربایجان نسبت به این اقدام شدید ا اعتراض کرد که در نتیجه آن ساخت و ساز متوقف شد. اما پس از مدتی رژیم ایران موفق شد تا نیت سو خود را عملی کند.

همچنین از دیدگاه ما احداث پنج پل بر روی رودخانه ارس اقدامی است در جهت اهداف نظامی رژیم ایران تا هر زمان که آزربایجان برای آزادسازی اراضی اشغال شده خود اقدام به هر گونه عملیات نظامی نماید، نیروهای نظامی رژیم ایران به جبهه جنوبی نیروهای ارمنی یاری برسانند. استقرار نیروهای نظامی رژیم ایران به بهانه محافظت از سد آب در بخش جبرائیل و ساخت بناهای بزرگی شبیه به پادگانهای نظامی در کنار پل خدا آفرین گواهی است بر این مدعا.

ما شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام می داریم که آزربایجان نباید این اقدامات غیر حقوقی و تجاوزکارانه رژیم ایران را بی پاسخ بگذارد و بایستی اقدامات متقابل را به انجام برساند. در راستای این اقدامات بایستی مسئله نقض اصول حقوق بین المللی توسط رژیم ایران در سازمان ملل مطرح شود و مساله تجاوز ایران به اراضی قانونی آزربایجان در محاکم بین اللملی مورد دعوی قرار گیرد.

    انستیتوی تحقیقاتی تبریز

    کانونهای آزربایجان واحد

    پلتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان (آذوح – دیرنیش – گادپ)

2020-05-02