ملت تورک آزربایجان

فعالین حرکت ملی

اصحاب محترم قلم و رسانه

همان گونه که مستحضر هستید، دهم آبان شهر کهن تبریز، پایتخت تورک های آزربایجان و استادیوم سهند شاهد تبلور اراده یک ملت در تقابل با استعمار و ستم ملی و دفاع از موجودیت ملی بود.

همه می دانیم که در آزربایجان تحت استعمار ایرانشهری، سکوهای استادیوم های ورزشی به تریبون آزادی خواهی ملی تورک های آزربایجان جنوبی تبدیل شده است.

در خفقان سیاسی و امنیتی حاکم و زندان ملل تحت ستم، مطالبات انسانی و دمکراتیک جامعه تورک آزربایجان از گلوی هزاران جوانان که از اقصی نقاط آزربایجان به استادیوم ها سرازیر می شوند فریاد زده می شود.

فریاد هزاران تورک آزربایجانی در استادیوم سهند تبریز، مبین مطالبات ملی جامعه تحت ستم و سرکوب نژادی تورک های آزربایجان جنوبی بود، که توانست خواب رژیم شونیستی – فرقه ای جمهوری اسلامی و محافل فاشیست ایرانشهری را آشفته کند.

طنین فریاد جوانان تورک آزربایجانی در دهم آبان چنان سنگین بود که نقاب بسیاری از مدعیان دروغین دموکراسی طلبی و روشنفکران به ظاهر دموکرات را بر زمین انداخت و آنانی که هر روز در رسانه ها از آزادی و حقوق بشر سخن می رانند، تصاویر چوبه دار و تکرار نسل کشی تورک های آزربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ توسط ارتش تهران را پیش کشیده و نسخه سرنیزه را برای مقابله با مطالبات دموکراتیک ملت آزربایجان پیچیدند.

جوانان تورک آزربایجانی با دموکراتیک ترین و غیر خشونت آمیز ترین شیوه با سلام نظامی اعتراض خود را به فعالیت گروه های تروریستی فعال در منطقه اعلام کردند و با شعار «تورک دیلینده مدرسه، اولمالی دی هرکسه» ابتدایی ترین حق خود در آموزش به زبان مادری را طلب کردند.

با پارچه نوشته ای بسیار زیبا که نشانگر شعور و منطق بالای ملی و سیاسی بود، فریاد کشیدند که در صورتی که از حقوق ملی تماما مساوی برخوردار نباشند تجربه خونین یوگسلاوی را برای حق تعیین سرنوشت ملی خود نمی خواهند بلکه تجربه مدرن و مدنی چک و اسلواکی را برای تعیین سرنوشت ملی خود می خواهند.

این پارچه نوشته بیانگر اوج درایت و بلوغ فکری و سیاسی یک جامعه برای پرهیز از خشونت، خونریزی و تروریسم می باشد.

اما مدعیان دروغین آزادی و دموکراسی چنان از درد مطالبات ملی و فریاد آزادی خواهی ملی جوانان آزربایجان به خود پیچیدند که با بوق و کرنا در رسانه های زنجیره ای خود فرمان «قتل اندیشه و دموکراسی» را صادر و تئوریزه کردند.

در این روز تاریخی استعمار ایرانشهری چنان در آچمز قرار گرفت که دست به دامن سیاه نمایی و دروغ پراکنی شد تا با سیاست تفرقه دو ملت تورک و کورد را مقابل هم قرار دهد.

هزاران جوانان تورک آزربایجانی در دهم آبان در حالی تروریسم را محکوم کردند، ارزش والای انسان را نیز به اثبات رسانده و بیان داشتند که ملت تورک آزربایجان با هیچ نژاد و قومی دشمنی نداشته و این فاشیسم و استعمار ایرانشهری است که تورک، کورد، عرب، بلوچ، قشقایی و… را در زندان ملل به زنجیر کشیده و تلاش دارد با دروغ به نیت ناپاک خود برسد. ولی دیری نپایید که مشخص شد، ادعای شعار مرگ بر کورد و مرگ بر فارس دروغی بیش نیست و سلام نظامی جوانان تورک نه تقابل با یک ملت بلکه سمبل رد و تلعین ترور و تروریست و البته حامیانش بود.

پلاتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان ضمن تبریک حماسه دهم آبان، این واقعه را همطراز و هم ردیف تجمعات ملی قلعه بابک و قیام ضد آپارتایدی خرداد ۸۵ ارزیابی می کند، که توانست پایه های فرسوده استعمار و فاشیسم ایرانی – فارسی را بلرزاند.

ما بر این باوریم که حرکت ملی آزربایجان جریانی ضد استبدادی، ضد استعماری و رهایی بخش است که برای کسب حق تعیین سرنوشت ملی خود با شیوه های دموکراتیک مبارزه می کند و خواستار حقوق مساوی برای تمامی ملتهای منطقه می باشد و معتقدیم طبیعتا در صورت عدم تحقق برابری و عدالت واقعی تجربه چک و اسلواکی به عنوان یکی از موفق ترین تجارب دمکراسی مدرن می تواند راهکاری قابل تامل باشد.

بدیهی است تکرار تهدید قتل عام ۲۱ آذر توسط زندانبان های استعمار و فاشیسم ایرانشهری ملت تورک آزربایجان را از مبارزات ملی و دموکراتیک خود باز نخواهد داشت و کوچکترین ارزش عملی ندارد زیرا ملت تورک آزربایجان و دیگر ملل تحت ستم به سطحی از بیداری ملی دست یافته اند که نیروهای فاشیستی نتوانند همچون گذشته جولان دهند.

ما همچنین از همه روشنفکران و نخبه گان ملت کورد می خواهیم با نگاه به تجربه تاریخی مرحوم سید جعفر پیشه وری و مرحوم قاضی محمد در دام استعمار و فاشیسم ایران شهری گرفتار نشوند و معتقدیم رجوع به تجارب تاریخی موفق می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

در پایان با ادای احترام به همه زندانیان سیاسی حرکت ملی، لازم می دانیم که یاد آور شویم نجوای برخورد بی محابا و گسترده با فعالین ملی به بهانه حماسه دهم آبان به گوش می رسد. ما بواسطه این بیانیه اعلام می داریم هر گونه بازداشت و سرکوب غیر قانونی هواداران تیم تراختور آزربایجان و یا فعالین ملی به بهانه حماسه دهم آبان تبعات سنگینی برای نظام حاکمه و محافل استعمار و فاشیستی خواهد داشت و جز عمیق تر شدن شکاف ها نتیجه ای نخواهد داشت.

پلاتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان (آذوح – دیرنیش – گآدپ)

تاریخ ۹۸٫۰۸٫۱۴