آذوح: سخنگوی حزب گادپ و نماینده ی پلاتفورم تشکیلاتهای سیاسی آزربایجان جنوبی ضمن حضور چندین روزه در آمریکا با نمایندگانی از کنگره و سنا و همچنین سازمانهای حقوق بشری در این کشور دیدار کرد.

آقای محمود بیلگین در این گفتگوها همراه با اشاره به تبعیضات گسترده علیه ملت تورک در ایران همچون عدم تدریس به زبان مادری، خشکانده شدن عمدی اورموگولو، تاراج اقتصاد منطقه، نبود آزادیهای دینی و فعالیتهای مدنی، به طور اخص به مساله ی زندانیان سیاسی در آزربایجان پرداخته و به دفعات خواستار طرح و اشاره به این موضوع در گزارشات رسمی سازمانهای آمریکایی شدند.

از این دیدارها می توان به گفتگو با نمایندگانی از سنا و کنگره همچون Todd Stein ، Grace Meng ، Katharine Nasielski ، David Mandel ، Thomas E Carnes ، Nicholas Brown ،  Benjamin Taylor ، نمایندگانی از بنیاد هادسون، نمایندگانی از بنیاد فریدوم هاوس، خانم ربیعه قدیر اشاره نمود.

از دیگر دیدارهای پراهمیت در این میان دیدار چندین ساعته ی آقای بیلگین با نمایندگان بخش حقوق بشر کنگره ی آمریکاست. در این گفتگوها نماینده ی پلاتفورم آزربایجان جنوبی با ارائه ی لیست کامل بازداشت شدگان و فعالین تورکی که در زندانهای رژیم ایران به شمار می روند خواستار طرح این موضوع در گزارشات کنگره ی آمریکا و ارائه ی قطعنامه ی رسمی از سوی دولت آمریکا شدند.

گفتنی است این دیدارها با همراهی و مدیریت سازمان یو ان پی او همراه بوده و آقای ناصر بلیده ای در این گفتگوها همراهی کرده اند.

برای دیدن تصاویر و مشروح دیدارها می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://www.facebook.com/mahmod.bilgin

آذوح