آذوح: خبر برگزاری اولین کنفرانس آزربایجان واحد در باکو پایتخت آزربایجان شمالی به صورت وسیع در خبرگزاری‌های این کشور انعکاس یافت.

در پی برگزاری اولین کنفرانس آزربایجان واحد از سوی فعالین سیاسی از هر دو سوی ارس و استقبال گرم نمایندگان مجلس، تشکل های سیاسی و اجتماعی در آزربایجان جنوبی و شمالی، خبر این کنفرانس نیز در اکثر رسانه های آزربایجان انعکاس یافت.

روزنامه “مودراتور” این کنفرانس را با تیتر “شروع به کار اولین کنفرانس آزربایجان واحد” پوشش داد.

همچنین وبسایت خبری “تورکستان” خبر این نشت را با تیتر “نشست آزربایجان واحد در باکو برگزار شد” در خروجی خود قرار داد.

در همین راستا، نشریه های “سوزجو” و “مساوات.از” به پوشش خبری این نشست اقدام کردند.

گفتنی است “اولین همایش آزربایجان واحد” با هدف نزدیکی هرچه بیشتر نیروهای سیاسی هر دو آزربایجان و معرفی مشکلات آزربایجان جنوبی به جهانیان در باکو برگزار شد.

این نشست با استقبال گرم چهره‌های سیاسی، احزاب، تشکل‌ها و مطبوعات آزربایجان روبرو شد.