ملت تورک آزربایجان

فعالین حرکت ملی آزربایجان

🔹در بحبوحه خیزش مردمی علیه نظام ارتجاعی - فاشیستی جمهوری اسلامی ایران، در حالی هفتاد و هفت مین سالگرد «۲۱ آذر» را گرامی میداریم که رهبران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و ماشین سرکوب آن همچنان خون آزادیخواهان را بی محابا به زمین ریخته و چوبه های اعدام را برپا ساخته اند.

🔹قریب به یکصد سال و اندی است که ملت‌های ساکن در جغرافیای ایران، خصوصا ملت تورک آزربایجان با فداکاری و به بها خون جوانان انقلابی خود برای برپایی آزادی، ترقی خواهی، بسط قانون و تعیین سرنوشت سیاسی مبارزه می کنند که در سیر این تاریخ خونین باید «۲۱ آذر ۱۳۲۴» را در چارچوب اصل بی بدیل حق تعیین سرنوشت تجلی و تبلور اراده یک ملت برای تشکیل یک «حکومت ملی» بر آمده از اراده مردم دانست.

🔹علیرغم کینه و بعض و تحریفات تاریخی فاشیسم تمرکزگرا، بعد از هفتاد و هفت سال اگر با وجدانی آگاه به قضاوت بنشینیم خواهیم دید که دست آورد یک ساله «حکومت ملی آزربایجان» در بسط آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق زنان و کودکان بالاتر از نظام های فاشیستی- ارتجاعی پهلویسم و خمینیسم می باشد که بی شک دلیل آن تشکیل حکومت ملی با اراده مردم بود.

اما متاسفانه در ۲۱ آذر ۱۳۲۵شاهد بودیم که اراده مردم و دموکراسی قربانی زد و بندهای سیاسی و منافع بین المللی شد و حکومت ملی آزربایجان به رهبریت شهید میر جعفر پیشه وری توسط ارتش آریامهری ساقط و هزاران انسان آزادیخواه توسط نیروی سرکوب پهلوی در زنجان، تبریز و سایر شهرهای آزربایجان قتل عام شدند.

در سال ۱۳۲۵ نیز به مانند امروز، خاندان پهلوی طناب دار را به گردن آزادیخواهان و دموکراسی خواهان آزربایجان انداخت تا بنیان دیکتاتوری و فاشیسم را در مقابل اراده ملت تحکیم کند.

ملت تورک آزربایجان

🔹همه ما شاهد بودیم که علیرغم همه کشتارها، تبعیدها، سانسور و تحریفات تاریخی که خاندان پهلوی بر علیه فرقه دمکرات و حکومت ملی آزربایجان انجام داد، روح بلند فدائیان آزربایجانی تار و پود سیستم فاشیستی پهلوی را در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در هم شکست تا بلکه باز اراده ملت در برپایی یک حکومت دمکراتیک و آزاد عیان شود. ولی باز متاسفانه انحصار طلبی و اندیشه های دگماتیستی تمرکزگرا باعث انحراف انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ شد و موجبات باز تولید دیکتاتوری مطلق اینار از نوع ارتجاعی فاشیستی-مذهبی را فراهم کرد.

اینبار آزربایجان در جنبش خلق مسلمان بر علیه اصل ارتجاعی ولایت فقیه و البته برای اجرای قاونون مترقی انجمن های ایالتی و ولایتی قیام کرد ولی باز تبریز قهرمان زیر چکمه پاسداران فاشیسم تمرکزگرا قرار گرفت.

ولی مبارزه آزربایجان برای آزادی و عدالت هیچ وقت متوقف نشد. روح بلند فدائیان آزربایجان بعد از ۷۷ سال در قالب حرکت ملی آزربایجان تبلور یافت و این بار نیز ملت آزربایجان با شعار مترقی «آزادلیق، عدالت، میلی حؤکومت» به دنبال برپایی آزادی و دموکراسی با تکیه بر اراده ملت برآمد. بنابراین ما ۲۱ آذر را بعنوان روز «دولتمداری - دؤولتچلیک گونو» گرامی میداریم و با احترام به همه شهدا و قربانیان جنایات از ۲۱ آذر ۱۳۲۵ تا به امروز که انسان های آزادیخواه توسط خاندان منفور پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی قتل عام شدند، عهد و پیمان می بندیم که مبارزه ملی تا برپایی دولت ملی آزربایجان و برقراری دموکراسی و آزادی ادامه دهیم.

🔹ما بعنوان سازمان های سیاسی آزربایجان بر این باور هستیم که برپایی «حکومت ملی آزربایجان» در سال ۱۳۲۴ و کشتار بی رحمانه انسان های آزادیخواه در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ تجربه بسیار گرانبهایی برای همه ملل ساکن در جغرافیای ایران می باشد. لذا باید که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی با همه توان در مقابل فاشیسم، ارتجاع مذهبی، انحصارگرایی و دگماتیسم تمرکزگرا بایستیم تا بار دیگر شاهد انحراف جنبش اعتراضی مردم در سراسر ایران نباشیم. ما بر این باوریم که تجربیات خون بار در نظام های فاسد پهلوی و جمهوری اسلامی در انحراف و سرکوب انقلاب ها می تواند نقشه راه ای برای آزادی همه ملت‌ها باشد.

🔹ملت و حرکت ملی در آزربایجان با پتانسیل وسیع خود برای آزادی و دموکراسی و برقراری دولت ملی مبارزه می کند و به هیچ عنوان نمی تواند در مقابل جنابات پهلوی در حوادث خونین ۲۱آذر ۱۳۲۵ آزربایجان و جنایات جمهوری اسلامی در به خون غلطانیدن فرزندان خود در اعتراضات مردمی اخیر مانند حدیث ها، آیلارها، عرشیا ها و تمامی صدها شهید راه آزادی ساکت بنیشیند. ملت تورک آزربایجان و سازمان های سیاسی آن به هیچ عنوان نمی تواند در مقابل چوبه ها و طناب های دار جمهوری اسلامی بی تفاوت باشد که فرزاندانمان مانند محسن شکاری ها و دکتر قره حسنلو ها محکوم به اعدام شوند.

‏ ‌‏🔷ملت تورک آزربایجان نمی تواند به هیچ عنوان در مقابل سرنوشت صدها جوان زندانی آزربایجانی و وضعیت زندانیان سیاسی جنبش ملی سکوت کند.

لذا از همه فعالین حرکت ملی آزربایجان، دانشجویان، جوانان و هسته ها و سمپات های تشکیلاتی می خواهیم در گرامی داشت ۲۱ آذر ۱۳۲۴روز دولتمداری (دؤولتچلیگ گونو) با شعار نویسی، پخش تراکت، برافراشتن پرچم مبارزات ملی، ایجاد هسته های اعتراضی در خیابان ها با شعار «آزادلیق، عدالت، میلی حؤکومت» یاد و خاطره دولت ملی آزربایجان و همه شهدای مبارزه برای آزادی و دموکراسی گرامی داشته و برای محکوم کردن «اعدام ها» و آزادی زندانیان سیاسی قیام کنند.

زنده باد آزادی و دموکراسی

یاشاسین آزربایجان

یاشاسین آزادلیق، عدالت، میلی حؤکومت

🔹تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان - دیرنیش

🔹جنبش دانشجویی آزربایجان - آزوح

🔹حزب دمکرات آزربایجان جنوبی گآدپ

🔹حزب مرکزی آزربایجان

۱۸ آذر ۱۴۰۱