جناب آنتونیو گوترش دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

اعضا محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسئولین محترم سازمان های حقوق بشر جهانی

در شرایطی که جهان در حال مبارزه با ویروس کرونا بوده و کشورهای مختلف جهان در تلاش برای مقابله با فراگیر شدن این ویروس می‌باشند، متاسفانه شاهد هستیم که در نتیجه سیاست‌های غیر واقع‌بینانه و تصمیمات غیر منطقی رهبران ایران، سرعت فراگیری و شمار تلفات انسانی ویروس کرونا از سویی و عدم اتخاذ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ویروس کرونا در اکثر شهرهای ایران بحالت غیر قابل کنترلی در آمده است.

با توجه به شرایط بسیار اسفناک بهداشتی و تعداد بسیار زیاد زندانیان در ایران، زندان‌ها به یکی از مراکز شیوع اپیدمی کرونا تبدیل شده است. با کمال تاسف همانگونه که در گزارشات مختلف مجامع بین‌المللی نیز بارها بدان تاکید شده است؛ به دلیل تدابیر و کنترل‌های بسیار شدید امنیتی، خبرهای زندانیان سیاسی در ایران به شدت مورد بایکوت قرار گرفته و در این گرفتاری جهانی ویروس کرونا، سرنوشت زندانیان سیاسی به نگرانی خانواده‌ها و جامعه در مورد سلامتی ایشان دامن زده است.

با توجه به سابقه نظام جمهوری اسلامی ایران در حذف فیزیکی منتقدین سیاسی محبوس تحت بهانه بیماری‌های مختلف، نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران که در بازداشتگاه‌های امنیتی به سر می‌برند دو چندان شده است.

متاسفانه در شرایط کنونی فراگیر شدن اپیدمی کرونا، هنوز از سرنوشت برخی از زندانیان سیاسی تورک آزربایجانی که صرفا به خاطر دفاع از حقوق شهروندی و هویتی خود با احکام دادگاه‌ها و سازمان‌های امنیتی به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند، خبری در دست نبوده و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از آزادی زندانیان سیاسی آزربایجانی به‌شدت ممانعت به‌عمل می‌آورند.

ما به‌عنوان «پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان»، از دبیر کل محترم سازمان ملل متحد و اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و فعالین حقوق بشری در جهان می‌خواهیم که در شرایط بحرانی کنونی، برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران جهت آزادی زندانیان سیاسی آزربایجان سریعا و با تمامی ابزارها به یاری خانواده‌های این زندانیان و مردم آزربایجان بشتابند؛ زیرا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، جان زندانیان سیاسی آزربایجانی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی در خطر می‌باشد. در صورت عدم آزاد کردن زندانیان سیاسی مسئولیت جان همه زندانیان سیاسی آزربایجانی با مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

با احترام

پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان

        جنبش دانشجویی آزربایجان

        تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

        حزب دمکرات آزربایجان جنوبی

31 مارس 2020

*************

متن انگلیسی مراجعتنامه:

https://www.azoh.net/english/4313-open-letter-to-united-nations-secretary-general-mr-ant%C3%B3nio-guterres-and-member-states-of-un-human-rights-council-about-political-prisoners-in-iran-during-the-coronavirus-outbreak.html

متن ترکی مراجعتنامه:

https://www.azoh.net/latin/4314-korona-virus-pandemiyas%C4%B1-d%C3%B6nemind%C9%99-irandaki-siyasi-m%C9%99hbuslar%C4%B1n-durumu-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-az%C9%99rbaycan-siyasi-qurulu%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1n-%C9%99m%C9%99kda%C5%9Fl%C4%B1q-platformas%C4%B1%E2%80%9Dn%C4%B1n-birl%C9%99%C5%9Fmi%C5%9F-mill%C9%99tl%C9%99r-t%C9%99%C5%9Fkilat%C4%B1na-m%C3%BCraci%C9%99t-m%C9%99ktubu.html