عمر حکومت ملی آزربایجان اگرچه بیش از یک سال طول نکشید و این تجلی اراده ملت آزربایجان با جنایت و قتل عام هزاران نفر توسط نیروهای اشغالگر رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد، اما جوانه های آزادی خواهی آن قهرمانان حکومت ملی بر خاک این سرزمین بوسه زد و اینک به بار نشسته است.

علیرغم گذشت 75 سال از آن روز بزرگ و تاریخی آزادی آزربایجان جنوبی، هنوز هم جوانان این سرزمین به یاد و خاطره آن ایام به مبارزات خود ادامه میدهند و با بذل جان و مال خود در مسیر احقاق حقوق ملی ملت تورک آزربایجان و برپایی حق تعیین سرنوشت ملی قدم برمیدارند.

با تغییر رژیم پهلوی و آمدن رژیم فعلی ایران، در هنوز بر همان پاشنه سابق می گردد. انکار حقوق ملی ملت تورک، سرکوب هرگونه فعالیت سیاسی، بازداشت و شکنجه فعالین ملی، تاراج منابع زیرزمینی و زیست محیطی و... تنها بخش کوچکی از ظلمی است که بر ساکنان این سرزمین اعمال می شود و آزربایجان جنوبی را با استعمار و استبداد درگیر ساخته است.

ملت شریف آزربایجان!

این ایام اما با مناسبتهای دیگری نیز همراه شده است! آزادی قاراباغ مظلوم و جنگ آزادی بخش وطن و همراهی صمیمانه و بی نظیر دولت و ملت تورکیه، چنان ضربه ای بر دشمنان ملت تورک آزربایجان وارد آورده که تا مدتها از خاطر سیاهشان فراموش نخواهد شد! هم رژیم ایران که با تمامی توان خود چه آشکارا و چه در خفا در تلاش بر حمایت همه جانبه از دولت اشغالگر ارمنستان برآمده بود و هم دشمنانی که چشم طمع به خاک آزربایجان غربی دوخته اند بار دیگر دیدند و درک کردند که برای آزادی و حفظ خاک این سرزمین از یوغ اشغال، فرزندان این سرزمین بدون ترس و واهمه تا آخرین نفس و جان مبارزه خواهند کرد.

در جریان جنگ آزادی بخش قاراباغ رژیم نژادپرست ایران، مستاصل و ناراحت از شکست نیروهای اشغالگر ارمنستان، تجمعات و اعتراضات هزاران نفری مردم در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی علیه سیاستهای ایران را وحشیانه سرکوب کرده و دهها نفر از فعالین ملی را بازداشت نمود. این رژیم جنایتکار به این نیز اکتفا نکرده و با وجود شیوع شدید بیماری کرونا در زندانها، از آزادی فعالین ملی از زندان جلوگیری کرده و عامدانه در تلاش برای حذف فیزیکی آنان برآمده است.

رژیم ایران آگاه باشد که حرکت ملی آزربایجان در خصوص هرگونه تهدید جان فعالین ملی آزربایجان سکوت نکرده و واکنشی هزاران بار شدیدتر از اعتراضات قاراباغ را ترتیب خواهد داد. فعالین ملی و دیگر فعالین سیاسی آزربایجان بایستی بی قید و شرط و به شکل فوری از زندانها آزاد گردیده، مسببان و عاملان بازداشت و شکنجه آنان مورد محاکمه قرار بگیرند.

گرامی باد یاد شهدای حکومت ملی آزربایجان،

یاد شهدای قاراباغ

و یاد تمامی شهیدان این سرزمین مقدس.

یاشاسین آزربایجان

پلاتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان جنوبی

(دیرنیش - آذوح – گادپ)

21 آذر 1399