ملت تورک آزربایجان و فعالین حرکت ملی

۱۲ شهریور ۱۳۲۴ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ضد استبدادی و مرحله‌ای دیگر از تکوین بیداری ملی تورک‌های آزربایجان جنوبی علیه اندیشه مرکزگرا و ملی‌گرایی پان‌ایرانیستی بود.

در شرایط سیاسی و نظامی پرتلاطم آن سال‌ها که جهان وارد بلوک‌بندی قدرت‌ها شده بود، نخبگان سیاسی جامعه آزربایجان در روندی دمکراتیک اولین کنگره فرقه دمکرات آزربایجان را برگزار و بعد از چند روز مذاکره بیانیه ۱۲ ماده‌ای مترقی و مطابق با موازین بین‌المللی را در راستای احقاق حق تعیین سرنوشت ملت تورک آزربایجان جنوبی، در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ منتشر کردند.

در آن ایام سرنوشت ساز در حالی قدرت‌های جهانی در منطقه مشغول تأمین منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی خود بودند و اتحاد شیخ و شاه علیه مطالبات ملل تحت ستم ایران شکل‌گرفته بود، منفعت طلبان و مرتجعین و لمپن‌های محلی در کنار تهران و ملی‌گرایان پان‌ایرانیست علیه جنبش ضد استبدادی و ملی ۱۳۲۴ متحد شدند.

باگذشت هفتادوپنج سال از انتشار بیانیه ۱۲ ماده‌ای فرقه دمکرات آزربایجان، بار دیگر تاریخ در حال تکرار است و هنوز متولیان نظام توتالیتر و ارتجاعی حاکم در ایران، سیاست‌های استحاله و تصفیه نژادی علیه ملل غیر فارس را بشدت اجرا می‌کنند و جامعه به‌ظاهر روشنفکر فارس با سرکوبگران علیه آزادیخواهان آزربایجان، احواز، کردستان، بلوچستان و… متحد شده اند.

درحالی‌که نخبگان و روشنفکران ملت تورک آزربایجان باتجربه‌ای صدساله از جنبش مشروطیت تاکنون، گام‌به‌گام به‌سوی تعیین سرنوشت ملی تورک‌های آزربایجان جنوبی پیش می‌روند و تشکیلات گرایی و حل اختلافات بین نیروهای سیاسی را ترویج می‌کنند، حاکمیت استعماری و مرتجع برای سرکوب راحت‌تر نیروهای مترقی و دمکراتیک حرکت ملی آزربایجان، اتهام و انگ‌های ساختگی وابستگی به نیروهای خارجی و… را به‌مانند هفتادوپنج سال قبل تکرار می‌کند. اگر آن روزگار منتشرکنندگان بیانیه مترقی ۱۲ ماده‌ای عامل شوروی خوانده می‌شدند، امروز نیز نیروهای ملی آزربایجان جنوبی عاملین ترکیه، جمهوری آزربایجان، آمریکا و… خوانده می‌شوند تا با این بهانه راحت‌تر مورد سرکوب قرار گیرند.

بخش تکراری تاریخ همراهی نیروهای ضد ملی آزربایجانی با حاکمیت مرتجع و دیکتاتور می‌باشد که در مقابل نیروهای مترقی و ملی صف‌آرایی می کنند و وظیفه مقابله با نیروهای مبارزه را بر عهده می‌گیرند.

در کشاکش تاریخی بین استعمار و نیروهای آزادیخواه، پیروز میدان مبارزه ملتی خواهد بود که با اراده‌ای سترگ در مقابل استعمار مقاومت می کند. با اینکه هفتادوپنج سال پیش مبارزان و فدائیان ملت تورک آزربایجان بی‌رحمانه سرکوب شدند، اما حماسه‌ای ساختند که امروز فرزندان آزربایجان با اتکا به آن برای تعیین سرنوشت ملی خود همچنان ایستاده علیه فاشیسم و استعمار مبارزه می‌کنند و بی شک در نهایت مبارزه برای حق و عدالت پیروز خواهد بود.

کانون های آزربایجان واحد (بآو)

پلاتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان (آذوح – دیرنیش – گآدپ)

۱۲ شهریور