ملت تورک آزربایجان و فعالین حرکت ملی

همان گونه که مطلع هستید، دولت جمهوری ترکیه بعد از پشت سرگذاردن شیوه های مختلف دمکراتیک و ایجاد فضای باز سیاسی و طی پروسه دراز مدت مجبور به خنثی نمودن توطئه سازمان های تروریستی فعال در شمال سوریه شده است.

دولت جمهوری ترکیه علیرغم تهدیدات و فعالیت های تروریستی علیه موجودیت خود تلاش نمود با سعه صدر به حل موضوع بپردازد و امتیازات بسیاری به جامعه کرد داد تا بلکه پ ک ک سلاح زمین گذارد. ولی متاسفانه پ ک ک با یک فرصت سوزی تاریخی شانس صلح را از میان برد. همه وجدان های آگاه شاهد آن بودند که به رغم کوتاه آمدن دولت ترکیه گروه تروریستی پ ک ک به انحاء مختلف تهدیدات بسیار جدی را برای جمهوری ترکیه ایجاد کرد و در نهایت سعی کرد با حمایت قدرت های استعماری ترکیه را محاصره کند. نهایتا مقامات و ارتش ترکیه مجبور شدند بعد از طی تمامی راههای دیپلمایک برای مهار گروههای تروریستی؛ در قالب عملیات های نظامی ضد تروریستی به برخورد جدی با عوامل و عناصر تروریسی پرداخته و کرویدور تروریستی دور خود را از میان بردارند که «چشمه صلح» آخرین مرحله آن است.

شاید در نگاه اول، عملیات ضد تروریستی ارتش ترکیه در شمال سوریه موضوعی صرفا مرتبط با جمهوری ترکیه ارزیابی گردیده و برخی بر این باور باشند که حوادث و تحولات شمال سوریه در گستره مشخص در حال جریان می باشد. اما واقعیت بسیار تلخ این تحولات در پشت پرده غبار حوادث قرار گرفته و تاثیرات این تحولات بر سرنوشت ملل ساکن در منطقه از افکار عمومی پنهان نگه داشته می شود.

چیزی که از دیدگاه و انظار افکار عمومی پنهان نگه داشته می شود، ارتباط تنگاتنگ تحولات سیاسی-نظامی شمال سوریه و عراق بر سرنوشت ملت تورک آزربایجان جنوبی و تمامیت ارضی آزربایجان می باشد.

غرب آزربایجان سال هاست در سیبل و هدف پروژه تغییر ترکیب جمعیتی، تحکیم و تقویت گروه های تروریستی مورد حمایت تهران و برخی کشورها قرار دارد. بخشی از پروژه ای که از سال ها قبل در شمال عراق و هم اکنون در شمال سوریه طراحی و گام به گام اجرا می شود در غرب آزربایجان نیز با ترفند ها و فرمول های مختلف در حال اجراست. بازیگردانان پروژه بواسطه گروه های تروریستی نیابتی در سوریه، عراق، ترکیه و غرب آزربایجان جنوبی در حال اجرای برنامه های طراحی شده خود می باشند. دولت ایران سال هاست که با تامین کمپ های آموزشی و تجهیز گروه تروریستی PKK در غرب آزربایجان در حال ترویج تروریسم به منطقه بوده و تلاش دارد با برهم زدن امنیت داخلی جمهوری ترکیه و مخدوش کردن تمامیت ارضی آزربایجان جنوبی، جنبش فراگیر ملی در آزربایجان جنوبی را عقیم کند.

دولت ایران همانگونه که برای مقابله با جمهوری آزربایجان شمالی در مسئله اشغال اراضی «قاراباغ» از کشور اشغال ارمنستان حمایت سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی کرد در برخورد با جمهوری ترکیه نیز به ابزار گروه تروریستی PKK متوسل شد و در تحولات اخیر منطقه ای به حمایت قاطع خود را از گروه های تروریستی فعال در شمال سوریه و رژیم بشار اسد ادامه می دهد.

ما بعنوان سازمان های سیاسی آزربایجان جنوبی، ضمن حمایت کامل از عملیات ضد تروریستی «چشمه صلح» ارتش ترکیه علیه گروه های تروریستی فعال در شمال سوریه، امیدواریم که خون ریزی های گروه های تروریستی فعال در منطقه هر چه زودتر پایان پذیرفته و آرامش در منطقه حکمفرما گردد.

لازم به تاکید می دانیم که ملت تورک آزربایجان جنوبی به عنوان یک ملت تحت استعمار ملی با هیچ مذهب، ائتنیک و ملتی دشمنی نداشته و مخالفت ملت مت ما با ترور و ترویسم است. امیدوار است با درایت سیاسی فعالین و کادر های سیاسی تمامی ملل همسایه، رعایت حقوق حسن همجواری و اجتناب از ادعاهای زیاده خواهانه تمامی ملل بتوانند در سایه تشریک مساعی در مقابل نیروهای استعمارگر به حقوق حقه خود دست یابند.

به امید پایان ترور و تروریسم

و رهایی همه ملت ها از اسارت استعمار

پلاتفورم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان

(آذوح – دیرنیش– گادپ)

۱۲ اکتبر 2019