سال‌هاست که رژیم فاشیستی ایران به طرق مختلف ملل ساکن در جغرافیای ایران را استعمار و استثمار کرده و فریاد حق‌طلبی و رهایی آنان را به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می‌کند. این سیستم استعمار و سرکوب هر روز که می‌گذرد جری‌تر شده و با عطشی وصف‌ناپذیر سیاست‌های خود را به اجرا می‌گذارد.

ملت عرب احواز یکی از قربانیان همین سیاستهای استعماری و استثماری حاکمیت ارتجاعی ایران است که سال‌هاست در چنگال آن گرفتارشده و هرگونه تلاشش برای رهایی با سرب داغ پاسخ داده شده است. پر بیراه نیست که بگوییم موجودیت اقتصادی رژیم فاشیستی ایران وابسته به ثروت‌های ملت عرب احواز و دیگر ملت‌های ساکن در جغرافیای ایران است. بااین‌حال اما این ملت‌ها نه تنها کمترین نفعی از این منابع و ثروت‌ها نبرده اند، بلکه اتفاقا از عواید این منابع و ذخایر در جهت سرکوب جنبشهای آزادی خواهانه یشان نیز استفاده شده است.

خیزش‌های ضد استعماری و ضد تبعیض ملت عرب احواز در سال‌های اخیر همواره رنگ خون به خود گرفته است و در کنار جمهوری اسلامی ایران که عامل این جنایات می‌باشد، اپوزسیون فارس نیز در مقابل این جنایات سکوت اختیار کرده است. این بار نیز خواست‌های به‌حق ملت عرب برای تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین نیازهای اولیه زندگی در منطقه غیزانیه با مشت آهنین و سرب داغ پاسخ داده شد.

امروز نیز متاسفانه ملت عرب احواز که منابع زیرزمینی اش به یغما می رود در مقابل اعتراض خود در قبال عدم بهره مندی از ابتدایی ترین حقوق از جمله آب شرب و آب کشاورزی نیروهای سرکوبگر رژیم ایران را در برابر خود می بیند. حکومتی غاصب که همچنان به سرکوب کور و ظالمانه ملت عرب احواز ادامه داده و در حالی که معترضین عرب خواسته ای جز ابتدایی ترین امکانات حیات ندارند، به جای یافتن چاره، جواب آنان را با سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام می دهد.

ما به‌عنوان پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان و با تکیه بر دوستی دیرینه ی ملتهای تورک و عرب بر مبارزه علیه رژیم شوونیستی ایران، ضمن اعلام همبستگی و حمایت از اعتراضات به‌حق ملت عرب احواز، جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در این منطقه را شدیداً محکوم کرده، خواستار رسیدگی فوری سازمان‌های حقوق بشر و برخورد مراجع ذیصلاح بین‌المللی در این خصوص هستیم.

پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان (آذوح – دیرنیش – گادپ)

۸ خرداد ۱۳۹۹