آذوح: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی پس از بررسی اعتراض محمد مردی فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز به رای صادره بدوی‌‌، طی حکمی محکومیت این فعال ملی را به پرداخت ۲۵میلیون ریال جزای نقدی تغییر داده و حکم صادره قطعی را به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آورده است.

این فعال آذربایجانی توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر تبریز به ریاست رضا فروغی به اتهام " اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و شرکت در تجمعات اعتراضی غیر قانونی " به ۳ ماه حبس تعزیزی درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیزی محکوم شده بود.

محمد مردی ۴ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید.

لازم به ذکر است ۲ مرداد، همزمان با برگزاری اعتراضات خیابانی در شهر تبریز در حمایت از خواست های ملت عرب الاحواز و تبعیضهای سیستماتیک موجود علیه ملت آذربایجان، جو سنگین امنیتی در شهرهای مختلف آذربایجان و دستگیریهای متعدد در برخی شهرها علی الخصوص در شهر تبریز مخابره شده بود.

بنا به اظهارات برخی از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد ۱۴۰۰ ،تعداد افراد بازداشتی تنها در شهر تبریز بیش از ۱۵۰ تن بوده است.