آذوح: فعالین اورمیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب اورمیه مراجعه و خواستار مشخص شدن وضعیت پرونده خود شدند که مسئولین قضایی اطلاع داده اند تعیین تکلیف پرونده در اختیارات شما نیست و اگر اسرار به رسیدگی پرونده را دارید بایستی تا پایان مراحل دادرسی در زندان بسر ببرید.

پرونده عطا کریمی، غلام قلیزاده، علی عزیزی، و سینا حسنی فعالین ملی اورمیه ای با گذشت ۷ سال همچنان بدون نتیجه مانده و این فعالین با قرار وثیقه در آزادی بسر میبرند.

این چهار فعال آذربایجانی اواسط خردادماه سال ۹۴ در آستانه روز جهانی محیط زیست در اعتراضات نسبت به خشک شدن دریاچه اورمیه با "اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

اردیبهشت ماه سال ۹۵ در ارتباط با این پرونده قرار منع تعقیب در خصوص این فعالین صادر شده بود که با اعتراض معاون دادستان پرونده مجددا به جریان افتاد.

سال ۱۳۹۸ عطا کریمی و علی عزیزی ، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه احضار و با افزایش قرار وثیقه از بابت اتهام جدید "اقدام علیه امنیت ملی" مواجه گردیده بودند.

پیشتر خرداد ماه سال ۹۳ هم ۲۰ تن از فعالین اورمیه به اسامی عطا کریمی ، یاسین حاجی زاده ، امیر ابراهیملو ،میلاد مختاری، سهیل دئیری ، محمد تمدن ، نیما حسنی ، احسان بدر میلان ، مصطفی هاشمی ، محمد امامعلی پور، رضا شهنازی گل جوان ، یونس ارشد ، علی تلاوت نگار ، همایون رحیمی ، امین خداپرست ، رضا حیدری ، یاسر اکبری، رضا حیدری ، رضا سمک، احسان بدر میلان ، روح الله مظاهری پور در روز جهانی محیط زیست بعلت اعتراض به خشکانده شدن دریاچه اورمیه در پارک ائللر باغی بازداشت گردیده بودند و در سال ۹۰ نیز اعتراضات گسترده در شهرهای آذربایجان خصوصا اورمیه صورت گرفته بود که با سرکوب، بازداشت و زندان همراه شد.