آذوح: پنج تن از فعالین ملی آذربایجانی ساکن تبریز به اسامی حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعداله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو طی حکمی که از طریق سامانه ثنا قوه قضاییه دریافت کرده اند از صدور محکومیت در خصوص پرونده مفتوحه در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز اطلاع یافته اند.

قاضی محمد علی پیری رییس شعبه ۱۱۲ دادگاه دو کیفری این فعالین آذربایجانی را به اتهام‌های اخلال در نظم عمومی، تجمع غیرقانونی و تمرد از مأموران هر کدام را به یک سال حبس و شصت ضربه شلاق محکوم کرد.بر اساس دادنامه صادره مستندا به مواد ۴۶، ۴۹ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت چهار سال تعلیق شده است.همچنین بدلیل عدم‌حضور خانم احمدی در جلسه دادگاه حکم وی غیابی و ظرف ۲۰روز قابل واخواهی بوده و حکم ۴فعال دیگر حضوری وظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

در دادنامه صادره قاضی پرونده " باتوجه به گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی و سازمان اطلاعات سپاه و...بزه انتسابی را محرز " دانسته است

این فعالین آذربایجانی روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت و با تودیع قرار وثیقه به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.