Eşitmiş idin ? Əqrəb şevunisti çaldı

Şişdi şevunist ! Əqrəb təəcüblə qaldı

Əqrəb getdi öz işinin dalısıca

Iyi verdi , irgənc oldu , saraldı

++++++++++++++++++++++++++++++

Heç bilirdin , itin dili rəsmi idi ?

Gecə gündüz hürərkən o kəsmirdi

Mübarək əl ona , bir zopa vurdu

İsabətlə dəydi , bir ömür bəs idi

++++++++++++++++++++++++++++++

Bir faşistin başı , yekəlmiş idi

Təkəbbürdən burnu , dikəlmiş idi

Başı dəydi daşa , burnu əzildi

O cahilin beyni , pükəlmiş idi

++++++++++++++++++++++++++++++

Bizim millət farsı , qardaş bilirdi

Gecə gündüz o dildə , söyləyirdi

Bu ögey qardaşın , şevunistləri

Bizim xalqa bit-birə , susk deyirdi

++++++++++++++++++++++++++++++

May ayında , türkü təhqir etdilər

Iran qazetində yazıb , getdilər

Insafsızlar böhtan yalan yazarkən

böcük Tüklər ” iddasın etdilər

++++++++++++++++++++++++++++++

Faşist bilməz namus nədi ar nədi

Vəhşidir qanmaz o , ahı , zar nədi

öyrənibdir , daldan xəncəri vursun

Na-mərd bilməz əğyar nədi yar mədi

++++++++++++++++++++++++++++++

Sülh ilə millətim , dil istəyirdi

Dəfələrlə hərbi , çox pisləyirdi

Cana gəldi millət hərbə çəkdilər

Vallah təkcə millət haqq istəyirdi

++++++++++++++++++++++++++++++

Bir ırqıçı gördüm , türkü söyərdi

Onun dilin tap-dalayıb , döyərdi

Bu iş oldu səbəb , türklər oyansın

Cahil şevunist , bunu heç görməyirdi

++++++++++++++++++++++++++++++

Bir nadan türk , belə satılmış idi

Faşizmin işinə , qatılmış idi

Na-danlıqdan heç nəyi görməyirdi

Silinmiş dəsmal tək , atılmış idi

++++++++++++++++++++++++++++++

Manqurt gördüm , öz elini satırdı

Sata sata , yalan yulan , dartırdı

Ölmədim mən o günə şahid oldum

Ərbab onu , zibil qabına , atırdı

++++++++++++++++++++++++++++++

Haray Haray , na-danlığın əlindən

Xeyir gəlməz danışarkən , dilindən

Bizim millət ! na-danlıq qurbanıdır

Yara gördü, xəncər, qəmə, milindən

++++++++++++++++++++++++++++++

Şevunizmin dostları , vəhşilər imiş

Hansı inam ya hansı dinlər imiş

Bunların içində , köhnə komunist

Var idi , yalançı humanistlər imiş

++++++++++++++++++++++++++++++

Nələr gördük bu satqın solçulardan

Bu satqın yalançı , kor yolçulardan

Şevunizmə , sağda , solda , yardım etdi

Aman aman həyasız , qolçulardan

++++++++++++++++++++++++++++++

Mən sevərəm humanizmi , komunizmi

Amma bunlar görən işlər , tam düzmi ?

Nədən bu milləti yalnız qoyurlar ?

Baxginan bu işə , bu humanizmi ?

++++++++++++++++++++++++++++++

Şikayət eyləmə qardaş Eşilbax

Davam gətir bir azca dəyişil bax

Millət bilsə ! gələcək bizimkidir ?

Boz qış getdi , bahardı sən yaşıl bax