آذوح: روز 22 تیر جلسه ی هم اندیشی فعالین ملی در شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش آذوح آقای عباس لسانی با دعوت فعالین ملی به شهر تبریز رفته و در این جلسه شرکت کردند.

در این دیدار علاوه بر طرح و بررسی مسائل مختلف، از آقای لسانی به دلیل سالها مبارزه ی خستگی ناپذیرشان در راه آزادی ملت آذربایجان قدردانی و تجلیل شد.

گزارش این جلسه پیش از این منتشر شده و اکنون ویدیوی سخنرانی جناب لسانی پخش می گردد.

برای دیدن ویدیو از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1037644756289445/

https://youtu.be/0mM8cyXP6Rw

آذوح

سخنرانی جناب عباس لسانی