آذوح: دومین جشنواره موسیقی آشیق مکتب اورمیه با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.

به گزارش یول‌پرس، پس از سه مرحله مسابقه از بین ۴۰ آشیق سنتی، آشیق  پوینده از نقده و آشیق علیزاده از اورمیه و آشیق قلیزاده از میاندوآب به ترتیب به عنوان های اول تا سوم معرفی شدند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: در طول برگزاری این رقابت ها در مرحله نخست ۲۷ نفر از بین ۴۰ آشیق و در مرحله دوم ۱۰ نفر از بین ۲۷ آشیق و در مرحله سوم سه نفر به عنوان افراد برتر انتخاب شدند.

از منتخبان و آشیقهای پیشکسوت آذربایجان غربی تجلیل شد.

دومین جشنواره موسیقی آشیقی آذربایجان غربی از هشتم تا ۲۳ شهریور در اورمیه برگزار شد.

موسیقی آشیق مکتب اورمیه، جز قدیمی ترین سبک های موسیقی کشور است که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

طنین ساز آشیق در اورمیه