آذوح: طی اطلاع نزدیکان یاشار نیکرو فعال ملی آذربایجانی ساکن رشت، ایشان روز یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ به اداره اطلاعات احضار و بعد از بازجویی کوتاه به دادسرای عمومی و انقلاب رشت منتقل شده است این فعال پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده با تودیع قرار کفالت ۸۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد میگردد.

اتهام این فعال آذریایجانی در مرحله مقدماتی دادرسی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نظام» عنوان شده است آقای نیکرو سال ۹۸ نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است محمد عینی دیگر فعال آذربایجانی ساکن رشت ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از حضور‌ در اداره‌ اطلاعات‌ رشت ، بازداشت و به زندان رشت منتقل گردیده و علی رغم مراجعات متعدد خانواده قاضی پرونده تاکنون از قبول قرار وثیقه صادره و صدور آزادی موقت آقای عینی خودداری می کنند.