آذوح: فعالین ملی آذربایجانی با تداوم نصب پوسترهای حمایتی از دریاچه اورمیه در محلات شهر قوشاچای ضمن اعتراض به آخرین وضعیت دریاچه اورمیه درصدد جلب توجه افکار عمومی به نفس های آخر این دریاچه شدند.

"اورمو گؤلۆ سوسوزدو، میللت اوْیانماسا اودوزدو" و "اوْیان آذربایجان"عنوان‌ متن‌ چاپ شده روی پوستر و بنر طراحی شده دریاچه اورمیه است که‌ به زبان‌ تورکی نوشته شده است.

جدیدترین خبرها از دریاچه اورمیه نشان می‌دهد که آب این دریاچه طی یک سال، بیش از ۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

فعالین آذربایجانی می گویند که احیا دریاچه اورمیه به عنوان یکی از مهمترین مطالبات ملت آذربایجان نه در عمل و نه در وعده های رژیم ایران دیده نمی‌شود.

https://t.me/AZOH_qrupu/7427