آذوح: فعالین ملی آذربایجان جنوبی با نصب اعلامیه و تراکت در سطح شهرهای تهران و کرج، به خشکاندن دریاچه اورمیه اعتراض کردند.

نکته غرور انگیز اینکه همه این فعالین، زن هستند که با شجاعت وصف‌ناپذیری پابه‌پای مردان برای احقاق حقوق آذربایجان مبارزه می‌کنند.

https://t.me/AZOH_qrupu/7419