آذوح: یوسف پیرجانی و رضا مقدسی از فعالین ملی آزربایجان ساکن شهرستان خوی به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

یوسف پیرجانی و رضا مقدسی از فعالین ملی شهرستان خوی هستند که در دو مرداد ۱۴۰۰ توسط لباس شخصی‌های پلیس اطلاعات و امنیت خوی دستگیر شدند.

پیرجانی و مقدسی یک شب در بازداشتگاه پلیس اطلاعات به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فردای آن به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای خوی به ریاست آقای صفرزاده منتقل شدند.

آقای صفرزاده برای دو فعال ملی آزربایجان بازداشت موقت ۱۵ روزه تعیین کرده و بعد از انتقال به زندان مرکزی شهر خوی، به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه خوی منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

پیرجانی و مقدسی بعد از سیزده روز بازداشت و بازجویی، نهایتا در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۵ به ترتیب با تودیع قرار وثیقه‌های یک میلیاردی و سیصد میلیون تومانی، به صورت موقت آزاد شدند.

پیرجانی و مقدسی به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ جهت ارائه آخرین دفاعیه به شعیه یک دادگاه انقلاب خوی به ریاست قاضی عرفانی احضار شده بودند.

قاضی عرفانی با اخذ آخرین دفاعیه و در صرف مدت پنج دقیقه ختم جلسه را اعلان کرده بود.

پیرجانی و مقدسی با ابلاغیه‌ی که از طریق سامانه ثنا ارسال شده بود، مطلع شدند که به سه ماه حبس تعزیری از بابت اتهام " فعالیت تبلیغی علیه نظام" محکوم شده اند.

همچنین از اتهام دیگر پرونده " اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی" به دلیل عدم دلایل کافی حکم برائت برای ایشان صادر گردیده است.