آذوح: امیر ستاری فعال ملی آذربایجان که در پی حمایت ملت آذربایجان از ملت عرب احواز و اعتراضات ٢ مرداد ١۴٠٠، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود، از سوی شعبه ١١١ دادگاه کیفری دو تبریز با اتهام "تحریک و ترغیب افراد به انجام اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های مخابراتی در فضای مجازی" به ٩١ روز حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت ۴٠ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. لازم به ذکر است که دادگاه اجرای یک ماه و نیم از مجازات حبس فوق را به مدت ٢ سال تعلیق کرده است.

امیر ستاری در جریان اعتراضات ٢ مرداد آذربایجان، ٣١ تیرماه بدون ارائه دستور قضایی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده و بعد از سپری کردن مراحل بازجویی به زندان مرکزی تبریز انتقال یافته و در تاریخ ٢۴ مرداد با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید.

پیش از این نیز فعال یاد شده، به دلیل فعالیت‌های مدنی، بارها سابقه دستگیری و زندان را در پرونده فعالیتی خود دارد که از آن جمله می‌توان به:

دستگیری در سال ۹۶ به اتهام فعالیت در فضای مجازی.

دستگیری در همان سال به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری نسبت به معیشت مردم.

دستگیری در سال ۹۷ در شهر سولدوز به اتهام شرکت در مراسم گرامی داشت شهدای سال ۸۵ سولدوز بر سر مزار آن شهدا