آذوح: محمد مردی فعال ملی آزربایجانی که در جریان حمایت ملت تورک آزربایجان از ملت عرب الاحواز دستگیر شده بود، به ۳ماه حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

این حکم از طرف شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی رضا فروغی صادر شده است.

خاطر نشان سازیم محمد مردی که در روز رسیدگی به اتهام وارده( اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی) در بیمارستان سینا بستری شده بود نتوانست در دادگاه حضور یابد ولی با ارائه گواهی پزشکی به دادگاه با وکالت وکیل پایه یک دادگستری جناب آقای صالح حیدری دفاعیه خود را به قاضی پرونده ارائه داد.

ماموران امنیتی در تاریخ ۱۴۰۰.۵.۴ با یورش به خانه پدری و بدون ارائه حکم جلب محمد مردی را بازداشت کرده بودند ،

گفته میشود که دستگیری محمد مردی همراه با ضرب و شتم بوده و وی از ناحیه سر و فک دچار آسیب دیدگی شده بود.

محمد مردی پیشتر نیز به خاطر فعالیت های مدنی در سال های‌ ۹۵،۹۶،۹۷،۹۸ سابقه بازداشت و شکنجه را دارد.