آذوح: شهروز برزگر فعال ملی آزربایجانی که در جریان حمایت ملت تورک آزربایجان از ملت عرب الاحواز دستگیر شده بود، از اتهامات وارده (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی و تمرد نسبت به مامورین نیروی انتظامی از طریق درگیری با آنها) تبرئه شد، ولی به جهت شکایت کادر یگان امداد «علی مظلوم ینگی» مبنی بر ضرب و جرح حین انجام وظیفه به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این حکم از طرف شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز به ریاست محمدعلی پیری صادر شده است.

وکالت این پرونده را وکیل پایه یک دادگستری جناب آقای اصغر محمدی بر عهده گرفته است.

شهروز برزگر فعال ملی آزربایجانی ساکن تبریز است که به تاریخ (۱۴۰۰.۵.۲) در شهر تبریز توسط مأموران لباس شخصی بدون ارائه حکم، دستگیر و در حیاط استانداری به شدت توسط مأموران یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از چند ساعت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و بار دیگر توسط مزدوران اطلاعاتی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته بود. وی یک هفته پس از بازداشت باقید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

خواهر این فعال ملی، شادی برزگر به دنبال بازداشت برادران خود شهروز و شاهین برزگر که در جریان حمایت ملت تورک آزربایجان از ملت عرب الاحواز دستگیر شده بودند با رسانه رایو فردا مصاحبه و نسبت به وضیعیت برادران خود ابراز نگرانی کرده بود.

خاطر نشان سازیم که شهروز برزگر ورزشکار نامی استان آزربایجان شرقی در رشته تکواندو است و صاحب چندین مدال طلای استانی و کشوری می باشد.