آذوح: ابوالفضل کرامتی فعال ملی آذربایجان جنوبی ساکن تبریز طی ابلاغیه‌ای که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه رژیم ایران (ثنا) دریافت نموده، مقرر شده ۱۰ صبح، ۲۶ مهرماه سال جاری در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ شهر تبریز شهر حاضر گردد.

اتهام این فعال آذربابجانی در ابلاغیه ارسالی توسط شعبه مذکور، "انجام حرکات نامتعارف و هیاهو و جنجال منتهی به اخلال در نظم عمومی، و بازداشتن مردم از کسب و کار و سلب آسایش و امنیت از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی" عنوان شده است.

ابوالفضل کرامتی روز شنبه ۲ مرداد توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و ۶ مرداد با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.