آذوح: کارگران شرکتهای پیمانکاری معدن سونگون با تجمع و اعتصاب در ورودی معدن سونگون بزرگ‌ترین معدن مس خاورمیانه و نرفتن به محل کارشان خواستار افزایش و یکسان‌سازی حقوق‌ها هستند.

https://t.me/AZOH_qrupu/6629