آذوح: شهروز برزگر فعال ملی آزربایجانی پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز از صدور قرار جلب به دادرسی برای اتهامات وارد بر پرونده اش خبر داده است.

این قرار توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به قضاوت بازپرس ناصر باقری صادر شده و طبق آن برای این فعال ملی اتهامات «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» ؛ «تمرد نسبت به مأمورین نیروی انتظامی از طریق درگیری با آنها» و «ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای علی مظلوم ینگی» قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است‌.

شهروز برزگر فعال ملی آزربایجانی ساکن تبریز است که به تاریخ (۱۴۰۰.۵.۲) در شهر تبریز؛ توسط مأموران لباس شخصی بدون ارائه حکم؛ دستگیر و در حیاط استانداری به شدت توسط مأموران یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از چند ساعت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و بار دیگر توسط مزدوران اطلاعاتی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته بود. وی یک هفته پس از بازداشت باقید وثیقه ۱۵۰میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

خواهر این فعال ملی شادی برزگر به دنبال بازداشت برادران خود شهروز و شاهین برزگر که در جریان حمایت ملت آزربایجان از ملت عرب الاحواز دستگیر شده بودند با رسانه رایو فردا مصاحبه و نسبت به وضیعیت برادران خود ابراز نگرانی کرده بود.

همچنین شهروز برزگر درتاریخ (۹۸.۸.۳) و چند ساعت قبل از شروع مراسم سالگرد شهید غلامرضاامانی در منزل پدری به همراه برادر کوچک خود شاهین برزگر با ضرب و شتم دستگیر و در اطلاعات نیروی انتظامی به شدت شکنجه شده بود. وی پس از سه روز همراه دیگر بازداشت شدگان این مراسم به نام های: آقایان جلیل بیگ محمدی؛ وحید ابهری؛ بابک حسینی مقدم؛حسین اسماعیلی صومعه؛ شاهین برزگر و یوسف رضوی با قرار وثیقه ۱۰۰ملیون تومانی آزاد شده بود.

خاطر نشان سازیم که شهروز برزگر ورزشکار نامی استان آزربایجان شرقی در رشته تکواندو است و صاحب چندین مدال طلای استانی و کشوری می باشد.