آذوح: خانم اولدوز قاسمی فعال ملی آذربایجانی طی ابلاغیه که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه ثنا دریافت کرده‌اند؛ مقرر‌ شده‌ در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۶ ساعت ۱۰ صبح در دادگاه کیفری‌ شعبه ۱۱۲ شهرستان تبریز‌ حاضر گردد.

اتهام این فعال در ابلاغیه، اخلال در نظم عمومی، بازداشت مردم از کسب و کار و سلب آسایش و امنیت از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی عنوان شده است.

خانم قاسمی‌ کارشناسی علوم تربیتی است‌ و با اینکه معلم است به خاطر داشتن سابقه نمی‌تواند مشغول به کار شود. در ضمن وی شاعر و نویسنده است و مقالات مختلفی در حوزه مشکلات آذربایجان و زنان این دیار نوشته است.

لازم به توضیح است که خانم قاسمی در جریان اعتراضات ۲ مرداد ۱۴۰۰ تبریز دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده و در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود.

خانم اولدوز قاسمی نزدیک به دو دهه است که در فعالیت‌های ملی و حقوق پایمال‌شده ملت آزربایجان فعالیت می‌کند و در این راستا به دفعات دستگیر و زندانی شده است.