آذوح: خانم اولدوز قاسمی فعال ملی آزربایجانی پس از آخرین دفاعیات خود‌ که در‌ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴ در شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ تبریز‌ برگذار‌ شد؛ نسبت به اتهامات وارد بر پرونده‌اش قرار جلب به دادرسی صادر گردید.

خانم قاسمی در دفاعیات خود که به زبان ترکی‌ نوشته بود از حقوق اتنیک‌ها، حقوق شهروندی و اعتراض به نحوه سوءمدریت سیستم در جمهوری اسلامی‌ و پایمال‌کردن حق مسلم اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست، زبان، سوء استفاده از منابع طبیعی و بومی هر ملت دفاع و به دادگاه ارائه کرده بود.

وی به اتهام انجام حرکات نامتعارف، هیاهو و جنجال منتهی به اخلال در نظم عمومی و بازداشتن مردم از کسب و کار و سلب آسایش و امنیت از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی، قرار جلب به دادرسی توسط دادیار شعبه ۱۷ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به قضاوت مجتبی جمالی صادر گردیده است.

خانم قاسمی‌ لیسانس‌ علوم تربیتی است‌ و با اینکه معلم است به خاطر داشتن سابقه نمی‌تواند مشغول به کار شود. در ضمن وی شاعر و نویسنده است و مقالات مختلفی در حوزه مشکلات آذربایجان و زنان این دیار نوشته است.

لازم به توضیح است که خانم قاسمی در جریان اعتراضات ۲ مرداد ۱۴۰۰ تبریز دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده و در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود.

خانم اولدوز قاسمی نزدیک به دو دهه است که در فعالیت‌های ملی و حقوق پایمال‌شده ملت آزربایجان فعالیت می‌کند و در این راستا به دفعات دستگیر و زندانی شده است.