آذوح: هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید فعالین ملی در نشانه اعتراض به عدم آموزش زبان مادری در مدارس و دانشگاهها کتاب های تورکی در سطح شهر تبریز پخش کردند.

این کتاب ها با موضاعات مختلف از جمله آموزش زبان تورکی آزربایجانی در بین کودکان و نوجوانان در روز اول مهر و با شروع سالتحصیلی جدید پخش شده است.

که از آن جمله میتوان به مهندس علیرضا فرشی اشاره کرد که هم اکنون در بند امنیتی زندان تهران بزرگ در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است که دیروز طی انتشار نامه ای سرگشاده به دو زبان تورکی آزربایجانی و فارسی و در اعتراض به مواردی همچون عدم تحصیل به زبان مادری و اعتراض به تبعیضهای غیرمنصفانه و ناعادلانه از امروز اول مهرماه دست به اعتصاب غذای ۳ روزه زده است.

همچنین به دنبال اعتصاب علیرضا فرشی؛ فعال ملی آزربایجانی عباس لسانی زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل،امروز ۱ مهر۱۴۰۰ در تماسی که با خانواده اش داشته، اطلاع داده است :"در حمایت از برادر و مبارز همفکرم، علیرضا فرشی و خواست های بحق وی از جمله تحصیل به زبان مادری، رفع تبعیض سیستماتیک علیه آذربایجان و داشتن حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان همزمان با آغاز سالتحصیلی جدید دست به اعتصاب غذای ۳ روزه می زنم."

https://t.me/AZOH_qrupu/6381