آذوح: صدور قرار جلب به دادرسی برای فعال ملی آزربایجانی وحید ابهری که که در جریان حمایت ملت آزربایجان از ملت عرب الاحواز در تبریز دستگیر شده بود توسط بازپرسی شعبه ۱۵ قرار جلب به دادرسی صادر شد.

اتهامات آقای ابهری که در آخرین دفاعیات در بازپرسی به ایشان تفهیم شده است از این قرار است:

«تبلیغ علیه نظام» و تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی» که از اتهام اول قرار منع تعقیب و در مورد اتهام دوم قرار جلب به دادگستری صادر شده است.

وحید ابهری به علت فعالیتهای مدنی خود در سال ۹۵ در منزل شخصی خود از طرف ماموران اطلاعات بازداشت و بعد از پنج روز آزاد شده است.

در سال ۹۶ در قلعه بابک دستگیر و بعد از یک روز آزاد شده است.

همچنین وی در سال۹۸ نیز در جریان مراسم سالگرد شهید غلامرضاامانی به همراه تنی چند از فعالین ملی دستگیر و پس از شش روز از زندان مرکزی تبریز آزاد شده است.

همچنین این فعال در مناسبتهای ملی و اعتراضات خیابانی ملت آزربایجان از جمله در گرانی بنزین و جنگ قاراباغ توسط ماموران اطلاعات با عناوین مختلف تهدید به دستگیری شده است.

در ماههای گذشته و با اعلام حمایت ملت آزربایجان از ملت الاحواز؛ وحید ابهری به همراه فعالین همچون نادر صادقیانی؛ یوسف سلحشور؛ امیر ستاری؛ شاهین برزگر و محمد مردی به مدت حدود بیست روز در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات نگهداری و پس از چند روز با قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.