آذوح: یوسف سلحشور و امیر ستاری فعالین ملی آذربایجانی دیروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در صفحات شخصی اینستاگرامی شان اطلاع داده اند پس از اخذ آخرین دفاعیات در مورخه ۲۰ شهریور، قرار نهایی جلب به دادرسی و منع تعقیب برای اتهام هایشان صادر شده است.

این قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به قضاوت بازپرس هادی شهابی در مورد آقای سلحشور با استناد به بند ب ماده ۷۴۳ و ۵۰۰ و ۶۱۸ از قانون مجازات اسلامی -مبحث تعزیرات به ترتیب دایر بر اتهامات «تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی» و «انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و شرکت در تجمعات غیر قانونی مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ تبریز در حمایت از اغتشاشات استان خوزستان» قید، و هر سه اتهامات وارده را با تشخیص بر درست و محرز بودن آن با صدور قرار جلب به دادرسی به دادستانی محول نموده است.

در مورد آقای ستاری اتهام «تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی» با استناد به ماده فوق الاشاره را محرز تشخیص و قرار جلب به دادرسی صادر نموده است. لیکن، در ارتباط با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» مستندات بزه معنونه را به علت فقدان ادلات کافی با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و به دادستانی جهت تصمیم مقتضی ارجاع نموده است.

گفتنی است امیر ستاری ۳۱ تیرماه و یوسف سلحشور ۳ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این منتقل شده بودند و در ۲۳ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکری تبریز آزاد گردیدند.