آذوح: فعالان ملی اورمیه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید اقدام به پخش کتاب های تورکی که توسط فعال ملی در بند جناب آقای اکبر آزاد به چاپ رسیده اند.

لازم به ذکر است که اکبر آزاد نویسنده و فعال پیشکسوت آذربایجانی ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان توسط ضابطین قضایی بازداشت شد.

اکبر آزاد ، علیرضا فرشی ، بهنام شیخی، حمید منافی در سال ۱۳۹۵، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” به ترتیب به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به دره‌شهر از توابع استان ایلام، ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان ، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان و ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر حکم هر چهار فعال ملی به ۲سال حبس و ۲سال تبعید تغییر یافت.

https://t.me/AZOH_qrupu/6186

پخش صدها جلد کتاب های تورکی به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید در تبریز.

فعالان ملی تبریز به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید اقدام به پخش کتاب های تورکی که توسط فعال ملی در بند جناب آقای اکبر آزاد به چاپ رسیده اند.

لازم به ذکر است که اکبر آزاد نویسنده و فعال پیشکسوت آذربایجانی ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان توسط ضابطین قضایی بازداشت شد.

اکبر آزاد ، علیرضا فرشی ، بهنام شیخی، حمید منافی در سال ۱۳۹۵، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” به ترتیب به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به دره‌شهر از توابع استان ایلام، ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان ، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان و ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر حکم هر چهار فعال ملی به ۲سال حبس و ۲سال تبعید تغییر یافت.

https://t.me/AZOH_qrupu/6204