آذوح: بنا به گزارشات رسیده از تبریز آقایان سعید رضایی و مهدی دانایی روز 19 مرداد بازداشت شده اند.

ماموران امنیتی پس از دستگیری ایشان آنها را به بازداشتگاه صائب در تبریز انتقال داده و پس از آن خبری از وضعیت این دو فعال خبری به دست نیامده است.

گمان می رود این دستگیریها مربوط به اعتراضات 2 مرداد 1400 باشد.