آذوح: جمعی از فعالین ملی آذربایجانی طی روزهای گذشته با ثبت گرافیتیهای متعدد در سطح شهر تبریز ،حمایت و اعتراضشان به بازداشت فعالین آذربایجانی را نشان داده اند.

" بیر - بیر توتولساقدا میلیون- میلیون آرتاجاییق"   عنوان متنی است که همراه با تصاویر برخی از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد تبریز در دیوارهای شهر در قالب گرافیتی به تصویر کشیده شده است .

گفتنی است با وجود سپری شدن دو هفته از حوادث ۲ مرداد۱۴۰۰ در آذربایجان ، کماکان بسیاری از فعالین و معترضان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و علی رغم آزادی تعدادی از فعالین بازداشت شده برخی حتی امکان تماس با خانواده و اطلاع دقیق از وضعیت شان را نداشته اند.

https://t.me/AZOH_qrupu/5714