آذوح: اولدوز قاسمی از فعالین ملی آزربایجان است که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ در میدان نماز شهر تبریز، توسط مامورین لباس شخصی اطلاعات به شدت مورد ضرب و شتم از ناحیه پا قرار گرفت و بازداشت شد.

شدت ضربات وارده بر پاهای خانم اولدوز قاسمی به قدری زیاد بود که با گذشت پنج روز از آن تاریخ، هنوز آثار کبودی پاهای خانم قاسمی و دردهای ناشی از آن ضربه ها از بین نرفته است.

خانم قاسمی بعد از بازداشت، به همراه هفت خانم دیگر به بازداشت پلیس اطلاعات شهر تبریز منتقل و در آنجا مورد بازجویی قرار گرفته است.

در طول بازجویی، بازجویان اقدام به تهدید و شکنجه خانم قاسمی برای اخذ اعتراف اجباری جلوی دوربین را داشته‌اند که با مقاومت و مخالفت خانم قاسمی موفق به انجام این کار نشدند.

مامورین پلیس اطلاعات برای زیر فشار گذاشتن خانم قاسمی به مدت دو روز از تهیه آب و غذا برای خانم قاسمی خودداری کرده و در جواب درخواست آب خانم قاسمی گفته بودند:

" اینجا هتل نیست، آب نمیدهیم تا وضعیت الاحواز را بفهمی "

خانم اولدوز قاسمی نهایتا با تودیع قرار وثیقه صد میلیون تومانی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ به صورت موقت آزاد شد.

جمهوری اسلامی ایران و ارگانهای امنیتی_نظامی وی ید طولایی در شکنجه، تهدید، ضرب و شتم و آزار فعالین ملی آزربایجان را دارد.