آذوح: با وجود اینکه حدود یک هفته از حوادث ۲ مرداد۱۴۰۰ در آذربایجان می گذرد اما کماکان بسیاری از فعالین و معترضان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و علی رغم آزادی تعدادی از فعالین بازداشت شده برخی حتی امکان تماس با خانواده و اطلاع دقیق از وضعیت شان را نداشته اند.

چند روز قبل از شروع اعتراضات نیز دهها‌ تن‌ از فعالین‌ آذربایجانی در شهرهای مختلف از جمله تبریز، اورمیه و اردبیل احضار، تهدید تلفنی و بازداشت شده بودند.

فعالین تورک تهدیدهای تلفنی اداره اطلاعات را غیر قانونی‌ دانسته‌ و‌ خواهان‌ رویت‌ و ارسال‌ حکم‌ قضایی از سوی نهادهای امنیتی شده بودند.

لیست اسامی برخی از فعالین بازداشت شده و آخرین وضعیت شان که‌ هویت‌ آنها‌ تاکنون‌ مشخص شده است‌ و دیگر فعالینی که در روزهای اخیر صحفه اینستاگرامی و تلگرامی عباس لسانی گزارشی از وضعیت آنها داده، در پایین‌ آورده‌ شده است:

محمد‌ محمودی:

این‌ فعال ملی آذربایجانی شنبه‌ ۲ مرداد ماه‌ ۱۴۰۰ در اعتراضات‌ خیابانی‌ در شهر تبریز توسط مامورین‌ امنیتی بازداشت و به مکان‌ نا‌معلومی‌ انتقال داده شده بود، وی روز دوشنبه ۴ مرداد ماه‌ ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه‌ ۳۰ میلیون تومانی تا پایان‌ مراحل دادرسی‌ از زندان‌ تبریز آزاد شد.

هادی محمدی،وحید محمدی، حسین قره جه داغی و جواد دهقان

این فعالین از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد ۱۴۰۰ شهر تبریز پس از تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی روز سه‌ شنبه و چهارشنیه ۵ و ۶ مرداد ۱۴۰۰ با‌ تودیع قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی موقتا آزاد گردید‌ند.

اولدوز قاسمی:

خانم‌ اولدوز قاسمی از فعالین ملی آذربایجانی روز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی بازداشت شده بود، روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه‌ ۱۴۰۰ پس از تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا توانست تا پایان مراحل دادرسی‌ از زندان آزاد گردد.

شاهین‌ برزگر:

فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز بعد از ظهر ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

از دلایل بازداشت ،تا بحال اطلاع دقیقی در دست نیست. و وی تنها توانسته طی تماس کوتاه با خانواده از انتقالش به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز خبر دهد.

سیامک‌ کوشی:

فعال ملی آذربایجانی که توسط وزارت اطلاعات بازداشت‌ و پس از چند‌ ساعت بازجویی آزاد و مجددا‌ توسط اداره اطلاعات سپاه بازداشت‌ و به مکان نا‌ معلومی انتقال داده شده بود. دوشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

صمد‌ لادوندی:

این فعال آذربایجانی ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در اعتراضات خیابانی در شهر تبریز بازداشت و بعد از چند ساعت بازجویی موقتا آزاد شده است.

داوود‌ رحیمی:

طی اطلاع‌ نزدیکان‌ آقای رحیمی‌ فعال ملی آذربایجانی شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در اعتراضات‌ خیابانی در شهر تبریز‌ توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌ شده بود.از دلایل بازداشت این فعال آذربایجانی اطلاع دقیقی نیز در دست نبود. صفحه منتسب به جمعیت‌ حقوق بشر ارک اطلاع داد که‌ این فعال آذربایجانی سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.

شهروز‌ برزگر:

این فعال ملی آذربایجانی که روز ۲ مرداد در خیابان دستگیر شده بود به زندان مرکزی تبریز منتقل شده و در پرونده ای‌ که در شعبه ۱۶ باز پرسی عمومی و انقلاب شهرستان تبریز برای وی گشوده شده قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی برای وی صادر گردیده است خانواده آقای برزگر بدلیل اعتراض ایشان به قرار صادره قادر به تودیع قرار نشده اند و ایشان کماکان در زندان تبریز هستند

امین ستاری رئوف:

فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

از دلایل بازداشت، و مکان انتقال این فعال آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

وحید ابهری:

۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز‌ بازداشت شده است.

از دلایل بازداشت، و مکان انتقال این فعال آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

مجتبی‌ عبدلی:

این فعال آذربایجانی ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در شهر بستان آباد «تبریز» بازداشت شده است.

از دلایل بازداشت، و مکان انتقال این فعال آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست.

اشکان‌ سعادت مهر و اکبر قلیزاده:

این‌ دو‌ فعال آذربایجانی‌ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در خیابان‌ عطایی‌ شهر اورمیه توسط نیروهای‌ امنیتی‌ بازداشت‌ و‌ بعد‌ از چند‌ ساعت‌ بازجویی در اداره‌ اطلاعات‌ اورمیه «دوْققوز پیلله» حوالی‌ ساعت ۲۳:۳۰ آزاد گردیدند.

کریم‌ اسماعیل زاده:

شنبه‌ ۲ مرداد ۱۴۰۰ صفحه منتسب به کریم اسماعیل زاده «کریم بوکسور» اطلاع داده بود که‌ وی به اداره اطلاعات تبریز‌ فراخوانده‌ شده است‌ و‌ نیز خبری از وضعیت‌ ایشان‌ در دسترس‌ نبود.که بعد از یک روز بازداشت وی مورد تایید نزدیکان قرار گرفته و سپس ایشان‌ نیز سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ پس از انتقال به شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان تبریز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

رحیم ساسانی،یاشار پیری، سعدالله ساسانی، محسن عباسپور و محمد پورعلی:

۵ فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز ۳۱ مرداد‌ ماه ۱۴۰۰ حوالی ساعت ۲۲:۰۰ در شهر خواجه واقع در ۲۰ کیلومتری شهر تبریز دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهرستان تبریز و تفتیش و بررسی ماشین در ساعت ۷:۰۰ صبح ۱ مرداد ۱۴۰۰ پس از ضبط گوشی های همراه شان آزاد شده اند.

یوسف سلحشور:

مامورین امنیتی روز ۳ مرداد ۱۴۰۰ با ورود به منزل یوسف سلحشور فعالی ملی آذربایجانی وی را دستگیر و وسایل شخصی این فعال تورک را نیز ضبط نموده اند. این فعال مدنی روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه‌ ۱۴۰۰ در تماس کوتاهی که با خانواده داشته از انتقال‌ خود‌ به بازداشتگاه‌ اداره‌ اطلاعات‌ تبریز‌ خبر داده است.

رضا شهریور و محمد کاظمی:

دو فعال ملی آذربایجانی روز سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. تا بحال از مکان نگهداری و علت بازداشت این فعالین آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست نیست، اما گمان می رود بازداشت ایشان با اعتراضات خیابانی آذربایجان در ارتباط باشد.

محمد مردی و نادر صادقیان:

دو فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز در شامگاه روز دوشنبه ۴ مرداد ماه‌ ۱۴۰۰ ساعت ۱:۰۰ بامداد توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و مکان انتقال این فعالین آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست نیست، اما احتمال میرود بازداشتها در راستای حمایت‌ خیابانی از ملت الاحواز و اعتراض به وضعیت زیست محیطی و معیشتی روز شنبه تبریز باشد.

صالح‌ اکرامی‌ و‌ بابک‌ رضایی:

بعد از ظهر سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ نیروهای‌ امنیتی‌ با ورود‌ به‌ محل‌ کار‌ صالح اکرامی و بابک رضایی، این دو فعال ملی آذربایجانی را، در نسیم شهر تهران بدون نشان دادن حکم قضایی بازداشت‌ نموده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

نیروهای‌ امنیتی‌ بعد‌ از بازداشت‌ آقایان اکرامی و رضایی به منازل شان مراجعه‌ نموده‌ و‌ اقدام به‌ تفتیش‌ خانه‌ و‌ ضبط‌ لوازم‌ شخصی‌ آنها کرده اند

پرویز سیابی‌ گرجان:

فعال پیشکسوت و ملی آذربایجانی ساکن اردبیل بعد از ظهر‌ روز یکشنبه ۳ مرداد ماه‌ ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در اردبیل بازداشت شده است. از دلایل بازداشت و مکان نگهداری این فعال آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست نیست اما احتمال می رود بازداشت این فعال آذربایجانی در ارتباط با مطالب منتشره ایشان در خصوص اعتراضات اخیر در آذربایجان‌ در فضای مجازی باشد.

لازم به ذکر است بنا به اطلاع برخی از بازداشت شدگان تعداد بازداشت شدگان تنها در شهر تبریز و روز ۲ مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ نفر بوده است که برخی پس از اخذ تعهد و بدون تشکیل پرونده قضایی پس از چند ساعت آزاد شده اند و اسامی برخی از اشخاص از جمله زهرا خادم ، امیرمحمد خلیلزاده، یاشار خلیلزاده،پویا خدایی،مختار مولایی،معصومه شاهد،خانم گلزار نیز در رسانه های حقوق بشری آذربایجانی بعنوان افراد بازداشتی ذکر شده است.