اخبار، گزارشات، تصاویر، ویدیوهاب مربوط به قیام تاریخی و از لحاظ سیاسی بسیار استراتژیک 2 مرداد را می تواید از لینک زیر مشاهده نمایید:

https://t.me/AZOH_qrupu/5458