آذوح: اؤزگورلوک وئریلمیر، آلینیر.

این شعار توسط فعالین ملی آزربایجان بر روی مکانهای مختلفی در خیابانهای منتهی به مجسمه ی فردوسی و خیابان فردوسی شهر قزوین نصب گردید.

https://t.me/AZOH_qrupu/4819