آذوح: امروز‌ دوشنبه‌ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ گروهی‌ از فعالان‌ ملی‌ آذربایجانی با نصب‌ پوستر‌ و چاپنوشته‌ عباس‌ لسانی‌ در مشگین‌ شهر حمایت‌ خود‌ را‌ از‌ اعتصاب‌ غذای‌ این‌ فعال‌ سرشناس‌ آذربایجانی‌ و‌ دیگر‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ محبوس‌ در زندانهای‌ ایران‌ اعلام‌ داشتند.

« #انتخابات_در_تهران

#اعتصاب‌_در_آذربایجان »

«جان‌ عباس‌ لسانی‌ در خطر است»

«قهرمانلار‌ جان‌ وئریر‌ یوردو‌ یاشاتماق‌ اۆچۆن»

«اعتصاب‌ غذای‌ زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجانی»

عنوان‌ و‌ متن‌ چاپنوشته‌ و‌ پوستر عباس‌ لسانی‌ زندانی‌ سیاسی‌ ممنوعه‌ ی محبوس‌ در زندان‌ مرکزی‌ اردبیل است‌ که‌ توسط‌ فعالین‌ ملی آذربایجانی‌ بصورت‌ گسترده‌ در مرکز‌ مشگین‌ شهر‌ نصب‌ شده‌ است.

هفته گذشته عباس لسانی زندانی سرشناس تورک به مسئولین زندان اردبیل هشدار داده بود در صورت عدم توقف روند انتقال اراذل و اوباش به بندهای سیاسی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد. هشداری که از شنبه عملی کرده و حمایت دیگر زندانیان سیاسی تورک محبوس در زندان اردبیل بنامهای یوسف کاری ، مهرداد شیخی و برادران رضا و علی واثقی را از طریق مشارکت در این اعتصاب به همراه آورد.

امروز‌ نیز‌ دیگر زندانیان‌ سیاسی‌ محبوس‌ در زندان‌ اوین‌ بنامهای: بهنام‌ شیخی، سیامک‌ میرزایی‌ و کیانوش‌ اصلانی‌ با‌ حمایت‌ از اعتصاب‌ غذای‌ عباس لسانی‌ دست‌ به‌ اعتصاب‌ زدند.

https://t.me/AZOH_qrupu/4789