آذوح: امروز مورخه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ جمعی از فعالان حرکت ملی آزربایجان، بسته های معیشتی حاوی گوشت برنج و روغن به همراه کتاب به زبان تورکی برای کودکان،تهیه و در شهر اورمو قلب تپنده آزربایجان در محلات پایین شهر و در میان افراد کم بضاعت نیازمند با حضور در درب خانه ها توزیع نمودند

عشق اولسون به جوانان حرکت ملی آزربایجان که در این شرایط اسفبار اقتصادی و معیشتی، در برهه ایی که کاخ نشینان مدعی عدالت و رفع تبعیض و ظلم از کوخ نشینان جامعه اند،با دست های خالی خویش،مرحمی هر چند ناچیز بر قلب نیازمندان جامعه خویش شدند

https://t.me/AZOH_qrupu/4683