آذوح: امروز‌ جمعه ۲۱ خرداد‌ ماه‌ ۱۴۰۰ گروهی‌ از‌ معترضین‌ و‌ فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی‌ با‌ دیوار‌ نویسی در‌ سطح‌ شهر‌ اردبیل‌ اعتراض‌ خود‌ را‌ به‌ مسئولین‌ زندان‌ و‌ اداره‌ اطلاعات‌ استان‌ اردبیل‌ نسبت‌ به‌ سیاستها، ممنوعیت‌ ها و فشارهای‌ وارده‌ بر زندانیان سیاسی آذربایجانی از جمله عباس‌ لسانی‌ فعال سرشناس تورک آذربایجانی اعلام‌ داشتند.‌

«عباس لسانی برای یک‌ ملت‌ فداکاری میکند، یک‌ ملت‌ برای‌ او‌ فداکاری‌ خواهد‌ کرد»

«انتخابات‌ در‌ تهران‌، اعتصاب‌ در آذربایجان»

«حاضیر‌ و‌ فداکار‌ اوْلاجاییق»

«free Abbas lisani»

#عباس_لسانی

عنوان‌ دیوار‌ نویسی‌ های‌ اعتراضی‌ در دیوارهای محلات شهر اردبیل‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ توسط فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی‌ نوشته‌ شده‌ است.

عباس‌ لسانی‌ دیروز‌ پنجشنبه‌ در‌ تماسی‌ که‌ با‌ نزدیکان‌ خود‌ داشته‌ بود‌ اعلام کرده در‌ صورت‌ عدم‌ جابجایی‌ یک‌ زندانی‌ با‌ جرم‌ عمومی‌ تحت‌ عنوان‌ ارازل‌ اوباش‌ که‌ مسئولین‌ زندان به‌ بند‌ ایشان‌ انتقال داده‌ اند‌ و‌ در‌ صورت‌ عدم انتقال‌ وی‌ به‌ بیمارستان علی‌ رغم‌ تاکید‌ رئیس‌ بهداری زندان‌ اردبیل‌ مبنی‌ بر نیاز‌ فوری به مراقبت‌ های‌ پزشکی‌ از‌ صبح‌ شنبه‌ ۲۲ خرداد‌ وارد‌ اعتصاب‌ غذا‌ خواهد‌ شد‌ و‌ این‌ اعتصاب‌ از‌ صبح‌ روز‌ یکشنبه‌ ۲۳ خرداد‌ بصورت‌ اعتصاب‌ خشک‌ ادامه‌ خواهد‌ یافت.

گمان‌ می‌ رود‌ این تصمیم‌ عباس‌ لسانی‌‌ واکنشها‌ و اعتراضات مدنی توسط‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ در‌ بیرون‌ از‌ زندان‌‌ نیز به‌ همراه‌ داشته‌‌ باشد‌.

تعلل و بی‌اعتنایی پزشکی نسبت به وضعیت عباس لسانی در زندان اردبیل همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری واقع شده است.

این زندانی سیاسی دچار فشار خون بالا، تپش بالای قلب و از درد مزمن زانو و دیسک کمر رنج برده و در دوره همه‌گیری کرونا در زندان اردبیل نیز نزدیک به یکماه دچار تب، سرفه و درد شدید عضلانی گشته بود که با فشار فعالین سیاسی -اجتماعی و کاربران مجازی سرانجام تحت مداوا قرار گرفت.

عباس لسانی زندانی سیاسی شناخته شده آذربایجانی است که از دی ماه ۹۷ و تحت روندی یکطرفه و دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شده و از آن زمان تاکنون محرومیتها و محدودهای زیادی علیه او و خانواده‌اش صورت گرفته است.

https://t.me/AZOH_qrupu/4655