آذوح: شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مراغه به ریاست بازپرس «امیر غفاری» با صدور «قرار نهایی» بر علیه میر موسی ضیاء گرگری و مختار ابراهیمی، فعالین آزربایجانی، به دادستانی ارسال کرد.

این قرار که در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۹۹ تنظیم و روز پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه از طریق سامانه ثنا به آقایان ضیاء گرگری و ابراهیمی فرستاده شده، در صورت تأیید از سوی دادستانی «مجرم» سیاسی شناخته خواهند شد.

اتهامات مطروحه بر علیه مختار ابراهیمی «تشکیل دسته و گروه علیه امنیت نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و بر علیه میر موسی ضیاء گرگری فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.

در «قرار جلب به دادرسی» صادر شده، مستندات بر علیه این فعالین «گزارش اداره اطلاعات شهرستان مراغه»، «اظهارات و دفاعیات متهمین در بازپرسی و اداره اطلاعات شهرستان مراغه و تبریز»، «مستندات جمع‌آوری شده از فعالیت‌های متهمین که پیوست پرونده گردیده»، «اقرار متهمین به ارتباط با همدیگر»، «پرینت فعالیت‌های متهم مختار ابراهیمی در فضای مجازی و استعلام فنی ضبط شده از ایشان» و «سایر قراین و شواهد موجود» عنوان شده و «اتهامات انتسابی به مشارالیهم را محرز و مسلم تشخیص داده» قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی اعلام شده است.