آذوح: ۳۵ تن از کارگران کارخانه عالیفرد، تولیدکننده سن‌ایچ، در روزهای گذشته تعدیل (اخراج) شده‌اند.

به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران کارخانه عالیفرد واقع در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه از تعدیل همکاران خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، از دهم مهرماه حدود ۳۵ کارگر این کارخانه تولیدکننده نوشیدنی سن‌ایچ تعدیل شده اند.

کارگران می‌گویند: “قراردادهای شغلی این کارگران یک ماهه بوده است و پس از خاتمه مدت قرارداد به بهانه کاهش سطح تولید با آنها تسویه حساب شده است”.

از قرار معلوم کارفرما به تعدیلی‌ها گفته است در صورت افزایش سطح تولید دوباره به کار بازخواهندگشت.

تعدیل روزهای اخیر بر نگرانی کارگرانی این کارخانه در رابطه با امنیت شغلی افزوده است .

در کارخانه عالیفرد حدود ۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند.

 Azerbaijan